Bất phương trình bậc nhất một ẩn là giữa những dạng toán phổ cập ở lớp 8. Là phần đặc trưng trong rất nhiều kì thi học tập kì và tốt nghiệp. Từ bây giờ Kiến xin gửi đến các bạn 1 số bài xích tập liên quan đến bất phương trình và được đặt theo hướng dẫn giải cho các bạn. Những dạng bài bác tập nằm ở vị trí chương trình lớp 8 . Chúng ta cùng tìm hiểu thêm với con kiến nhé.

Bạn đang xem: Các bài toán về bất phương trình lớp 8

I. Giải toán 8 những bài tập bất phương trình một ẩn (đề)

Bài 1:Bất phương trình ax + b > 0 vô nghiệm khi

A..
*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2:Tập nghiệm S của bất phương trình: 5x - 1 ≥

*
+ 3 là?

S = Rx > 2x
*
x ≥ ;

Bài 3:Bất phương trình

*
có bao nhiêu nghiệm nguyên to hơn - 10 ?

A. 4 B.5B. 9 D.10

Chọn câu trả lời B.

Xem thêm: Đề Thi Công Chức Môn Tin Học Có Đáp Án, Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Môn Tin Học

Bài 4:Tập nghiệm S của bất phương trình: (1 - )x - 2 là?

x > 2x > x S = R

Bài 5:Bất phương trình ( 2x - 1 )( x + 3 ) - 3x + 1 ≤ ( x - 1 )( x + 3 ) + x2- 5 gồm tập nghiệm là?

x x ≥ S = RS = Ø

Bài 6:Giải bất phương trình : 2x + 4 6 B. X C. X 8

Bài 7:Giải bất phương trình: 8x + 4 > 2(x+ 5)

A. X > 2 B. X B. X > -1 D. X > 1

*

*

Bài 10:

Tìm m để x = 2 là nghiệm bất phương trình: mx + 2 B. M > 1 D. M

Bài 11:

Bất phương trình như thế nào là bất phương trình một ẩn ?

a) 2x – 3 b) 0.x + 5 > 0;c) 5x – 15 ≥ 0;d) x2> 0.

Bài 12

Giải những bất phương trình thực hiện theo quy tắc chuyển vế

a) x - 5 > 3b) x - 2x c) -3x > -4x + 2d) 8x + 2

II. Giải bất phương trình hàng đầu một ẩn lớp 8 (đề)

Câu 1: