Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 có đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Với top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Các đề toán lớp 6

*

- cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có dạng hình gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD tất cả bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD với AD.

Câu 4: Tập hợp các ước thông thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): search x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong lát nền cho 1 căn phòng trong phòng mình bao gồm hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m cùng chiều rộng lớn là 5m. Các loại gạch lát nền được thực hiện là gạch vuông có cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch xi măng không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà có 42 viên bi red color và 30 viên bi màu vàng. Hà rất có thể chia những nhất vào từng nào túi làm thế nào cho số bi đỏ và bi quà được chia đông đảo vào các túi? khi đó mỗi túi bao gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ dưới đây có hình trạng gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình bao gồm 6 cạnh và triển khai đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó cân nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD có bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD có hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB với BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vị bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi vì AB với BC; CD và AD không phải các cạnh đối nên nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp các ước phổ biến của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì đôi mươi + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết cho 2 vừa phân tách hết đến 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang lại 3 và 9 thì tổng các chữ số của nó yêu cầu chia hết mang đến 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 phải ta gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết mang lại 3 và phân chia hết mang lại 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn phòng là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ cùng vàng mỗi túi là phần nhiều nhau buộc phải 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Cho nên x là ước thông thường của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào nhiều túi nhất) bắt buộc x là mong chung lớn nhất của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu quà mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường thích hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường vừa lòng 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường phù hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = B = 0; 1; 2; ...; 100 bao gồm số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A) một vài chia hết mang đến 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) trường hợp hai số phân chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết mang đến 9.

C) hồ hết số chẵn thì luôn chia hết mang đến 5.

D) Số phân chia hết cho 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: cách viết nào sau đây được hotline là phân tích số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác định nào tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: máy tự triển khai phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy quá – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm gồm 220 bạn nữ và 280 nam dự định tạo thành các nhóm làm thế nào để cho số bạn nữ và số nam ở mỗi nhóm rất nhiều nhau, biết số nhóm chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi tất cả thể tạo thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 27cm với chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A chia hết mang đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = có số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập thích hợp ta và tính theo bí quyết tính số số hạng.

Số phần tử của tập vừa lòng B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các xác định sau:

A) một trong những chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết mang lại 3.

B) nếu hai số phân tách hết mang đến 3 thì tổng của nhị số đó phân tách hết mang lại 9.

C) phần đa số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân tách hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vày số phân chia hết mang đến 9 tất cả dạng 9k mà lại 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết mang đến 3

B) sai vì chưng 6 với 9 phân chia hết cho 3 tuy vậy tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không phân tách hết mang lại 9.

C) sai vì 42 là số chẵn nhưng mà không phân tách hết mang đến 5.

D) Sai bởi vì số tất cả tận cùng là 3 không phân chia hết mang đến 2 ví dụ như 33 không phân tách hết mang đến 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đông đảo được trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 Nhóm Cánh Diều ) (Bộ Bài Học 9 Quyển) Năm 2021

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">