*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Trường hợp ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có 2 lần bán kính 8 cm thì đường kính nguyên tử đang là


Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm tổng số hạt là 40. Toàn bô hạt với điện nhiều hơn thế nữa tổng số hạt không có điện là 12 hạt. Nguyên tử X tất cả số khối là


Tổng số hạt với điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong những nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số hạt proton ngay số hạt nơtron. Giá trị đúng duy nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có khối lượng nguyên tử là 65u. Trọng lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 gồm tổng số hạt proton, neutron cùng electron bởi 196, trong đó hạt với điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử sắt lần lượt là 1,28A với 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, những nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, phần còn sót lại là rỗng. Khối lượng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có bán kính và cân nặng mol nguyên tử lần lượt là 1,44A với 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chiếm phần bao nhiêu tỷ lệ trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy trọng lượng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một yếu tắc hóa học bởi vì nó mang đến biết:


Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử có điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử là

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá phân tử nhân người ta tìm kiếm thấy một loại hạt có khối lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt chính là electron.

(4) vào nguyên tử bất kỳ thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn luôn bằng năng lượng điện của phân tử nhân dẫu vậy ngược dấu.

Số dấn xét đúng là:


Một nguyên tử tất cả tổng số hạt là 46. Trong số ấy tỉ số hạt có điện tích so với hạt không mang điện là 1,875. Trọng lượng tuyệt đối của nguyên tử sẽ là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ tất cả tổng số hạt bởi 29 và tổng số hạt có điện dương bằng 11. Nguyên tử X bao gồm số hạt với điện dương nhiều hơn số hạt với điện dương vào Y bởi 6. Với số phân tử không với điện X nhiều hơn số hạt không sở hữu điện trong Y bằng 7. Tổng số hạt không với điện của nhì nguyên tử X cùng Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ tất cả số phân tử không có điện là 30. Số hạt có điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- tất cả tổng số hạt là 29 với số hạt với điện chỉ chiếm 65,52% tổng thể hạt. Số hạt sở hữu điện trong X là


Ion dương M2+ bao gồm tổng số phân tử là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron vào M là:


Một nguyên tử X gồm số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt có điện với số phân tử không sở hữu điện là 14/9. Số phân tử không sở hữu điện là 


Biết 1 mol nguyên tử fe có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số phân tử electron gồm trong 5,6g fe là


Nguyên tử R tất cả điện tích làm việc lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều khẳng định nào sau đây là không chính xác?


Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với cùng 1 gam hiđro vẫn thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có cân nặng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho những nhận xét sau: trong nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bằng điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số phân tử nơtron trong hạt nhân luôn bằng số electron làm việc lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhấn xét không đúng là:


Tổng số phân tử không với điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Liên Trong Truyện Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam


Nguyên tử của nguyên tố hóa học X tất cả tổng những hạt proton, electron, neutron bằng 180, trong số ấy tổng những hạt mang điện gấp 1,432 lần số phân tử neutron. Số hạt mang điện nhiều hơn số phân tử không với điện từng nào hạt?


Nguyên tử X gồm tổng số các hạt là 49, trong số đó số phân tử không sở hữu điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số proton, electron, neutron vào X theo lần lượt là


Biết rằng trọng lượng một nguyên tử oxygen nặng vội vàng 15,842 lần và trọng lượng của nguyên tử cacbon nặng cấp 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hidro. Biết 1amu được định nghĩa bằng 1/12 trọng lượng một nguyên tử carbon-12. Vậy cân nặng của nguyên tử oxygen tính theo đơn vị chức năng amu là (làm tròn mang lại chữ số thập phân máy ba)


đến biết khối lượng một nguyên tử của fe là 8,97.10-23 gam. Fe có điện tích hạt nhân Z=26. Số neutron của sắt là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.