I - SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC1. Tính kim loại, tính phi kimTính kim loại là tính chất của một nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chính nó dễ dường electron để biến hóa ion dương.

Bạn đang xem: Các nguyên tử của nguyên tố phi kim

Nguyên tử của nguyên tố như thế nào càng dễ dàng nhường electron, tính sắt kẽm kim loại của nguyên tố đó càng mạnh.Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ dìm thêm electron để biến chuyển ion âm.Nguyên tử của nguyên tố như thế nào càng dễ nhấn electron, tính phi kim của nguyên tố kia càng mạnh.Thực ra không có ranh giới rõ rệt giữa tính kim loại và tính phi kim. Một cách tương đối, trong bảng tuần hoàn những nguyên tố sắt kẽm kim loại và phi kim được phân làn bằng con đường kẻ đậm (xem bảng tuần trả trang $41$) . Bên yêu cầu là các nguyên tố phi kim, phía bên trái là các nguyên tố kim loại.2. Sự chuyển đổi tính kim loại, tính phi kimTrong mỗi chu kì, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố sút dần, mặt khác tính phi kim tăng dần.Thí dụ: Chu kì $3$ bước đầu từ thành phần $natri (Z=11)$ , một sắt kẽm kim loại điển hình, rồi lần lượt cho $magie (Z=12)$ là kim loại mạnh nhưng chuyển động kém $natri$. Nhôm $(Z=13)$ là kim loại nhưng hiđroxit của nó đã tất cả tính lưỡng tính.$Silic (Z=14)$ là phi kim.Từ $photpho (Z=15)$ mang lại lưu huỳnh $(Z=16)$, tính phi kim bạo gan dần, $clo (Z=17)$ là 1 phi kim điển hình.Quy nguyên lý trên được lặp lại so với mỗi chu kì.Có thể phân tích và lý giải quy luật biến hóa tính chất trên như sau:Trong một chu kì, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân (từ trái quý phái phải) thì tích điện ion hóa, độ âm điện tăng mạnh đồng thời bán kính nguyên tử bớt dần làm cho kỹ năng nhường electron giảm buộc phải tính kim loại giảm, tài năng nhận electron tăng cần tính phi kim tăng.Trong một đội nhóm $A$, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đôi khi tính phi kim bớt dần.Thí dụ: nhóm $IA$ và nhóm $VIIA$.Trong nhóm $IA:$ Tính sắt kẽm kim loại tăng rõ rệt từ $liti (Z=3)$ mang đến $xesi (Z=55)$ tức là khả năng dường electron tăng dần. đội $VIIA$ (nhóm halogen) gồm những phi kim điển hình: Tính phi kim bớt dần từ bỏ $flo (Z=9)$ đến $iot (Z=53)$, có nghĩa là khả năng nhận electron giảm dần.Quy luật đó được lặp lại so với các nhóm $A$ khác với được lý giải như sau:Trong một tổ $A$, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân (từ trên xuống dưới) thì năng lượng ion hóa, độ âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử tăng cấp tốc làm cho năng lực nhường electron tăng, cần tính sắt kẽm kim loại tăng, tài năng nhận electron giảm, đề nghị tính phi kim giảm.Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố phụ thuộc chủ yếu đuối vào cấu hình electron nguyên tử. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn gồm tính đổi khác tuần hoàn cần tính kim loại, tính phi kim chuyển đổi tuần hoàn.Nhận xét: Tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố team $A$ đổi khác tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Xem thêm: Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Khoa Học Lớp 5 Theo Thông Tư 22, Đề Kiểm Tra Môn Khoa Học Lớp 5 Theo Thông Tư 22

II - SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐTrong một chu kì, đi trường đoản cú trái quý phái phải, hóa trị tối đa của các nguyên tố cùng với oxi tăng lần lượt từ $1$ mang lại $7$, còn hoá trị với hiđro của những phi kim giảm từ $4$ mang lại $1$.Thí dụ: vào chu kì $3$, cha nguyên tố đầu chu kì $(Na, Mg, Al)$ chế tác thành hợp chất oxit trong số đó các nguyên tố bao gồm hóa trị thứu tự là $1, 2, 3$. Những nguyên tố tiếp theo $(Si, P, S, Cl)$ tất cả hóa trị lần lượt là $4, 5, 6, 7$ vào oxit cao nhất.Các yếu tắc phi kim $Si, P, S, Cl$ tạo được hợp chất khí với hiđro, trong những số đó chúng có hóa trị thứu tự là $4, 3, 2, 1$.Đối với các chu kì khác, sự thay đổi hóa trị của những nguyên tố cũng ra mắt tương tự (bảng $2.4$)Bảng $2.4$Sự biến đổi tuần trả hóa trị của các nguyên tố ở chu kì $2$ cùng $3$ -->