Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác bao gồm 2 cạnh bên bằng nhau.

Bạn đang xem: Các tính chất của tam giác cân


*

Tam giác cân ABC cân tại A


Từ hình vẽ, ta xác định được:

– Đỉnh A của tam giác cân ABC là giao điểm của nhị cạnh bên AB với AC.

– Góc A được gọi là góc ở đỉnh, nhì góc còn lại B và C là góc đáy.

Cách dựng tam giác ABC cân nặng tại A

– Vẽ cạnh BC

– Vẽ cung tròn vai trung phong B, nửa đường kính r

– Vẽ cung tròn trung khu C, nửa đường kính r

Hai cung tròn cắt nhau tại A.

Tam giác ABC là tam giác cần vẽ.

Tính chất của tam giác cân

– Tính chất 1:Trong tam giác cân, hai góc đáy bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng tại A ⇒ Góc B = C

– Tính chất 2:Tam giác gồm hai góc bằng nhau là tam giác cân.

Ví dụ: Tam giác ABC có góc B = C ⇒ Tam giác ABC cân tại A

– Tính chất 3:Trường hợp đặc biệt của tam giác cân:

Tam giác vuông cân là tam giác vuông bao gồm hai cạnh góc vuông bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác MNP vuông tại M gồm góc N = p ⇒ Tam giác MNP vuông cân tại M

Tính số đo mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân.

Ta có: Δ ABC tất cả Góc A = 90°,Góc B= C

⇒ Góc B + C = 90° (định lí tổng tía góc của một tam giác)

⇒ 2.Ĉ= 90°

⇒ Góc B = C = 45°

Kết luận: Tam giác vuông cân nặng thì nhị góc nhọn bằng 45°.

Cách chứng minh tam giác cân

Để chứng minh một tam giác là tam giác cân nặng ta sử dụng một vào hai giải pháp sau:

– bí quyết 1:Chứng minh tam giác đó tất cả hai cạnh bằng nhau.

– phương pháp 2:Chứng minh tam giác đó có hai góc bằng nhau.

Xem ví dụ dưới đây để nắm được phương pháp chứng minh tam giác cân.

Xem thêm: Đề Cương Hóa 8 Học Kì 1 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án

Ví dụ: trong tam giác ABC có ΔABM = ΔACM . Chứng minh tam giác ABC cân.