*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Cách nào dưới đây làm tăng lực ma sát

Hiếu đưa 1 vật nặng hình trụ lên cao bằng 2 cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát lớn hơn?


Một vật có khối lượng \(50{\rm{ }}kg\) chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là \(35{\rm{ }}N\). Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:


Một đoàn tàu khi vào ga, biết lực kéo của đầu máy là \(20000N\). Hỏi độ lớn của lực ma sát khi đó là:
Xem thêm: Bảng Lương Sĩ Quan Quân Đội 2022 Như Thế Nào? Bảng Lương Quân Đội, Công An Năm 2022 Như Thế Nào

Một vật đặt trên mặt bàn nằn ngang. Dùng tay đẩy vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì


Lực nào trong hình vẽ sau đây không phải là lực ma sát?