Thì tương lai solo (Simple Future Tense) trong tiếng Anh là 1 trong trong những thì quan tiền trọng của kết cấu ngữ pháp tiếng Anh. Thì tương lai đơn được sử dụng khi mô tả một lời hứa, yêu cầu hoặc một ra quyết định nảy sinh ngay thức thì ngay tại thời gian nói. Trong bài viết này, The IELTS Workshop sẽ giúp bạn khám phá về thì tương lai đối kháng một cách chính xác và đưa ra tiết. 


Nội dung chính

2. Cách làm thì tương lai đơn3. Lốt hiệu nhận thấy thì sau này đơn6. Bài tập vận dụng

1. Định nghĩa thì tương lai đối chọi ​​

Thì tương lai đơn (Simple future tense) là một thì cơ phiên bản trong giờ Anh hiện đại, được sử dụng khi không tồn tại kế hoạch hoặc quyết định làm cái gi trước khi chúng ta nói. Bọn họ thường ra quyết định tự vạc tại thời điểm nói.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì tương lai đơn

2. Phương pháp thì sau này đơn

Giống như các loại thì khác, thì tương lai đối chọi có 3 một số loại cấu trúc.

2.1. Câu xác minh thì tương lai đơn

Động tự “to be”Động tự thường
Cấu trúcS + will + be + N/ AdjS + will + V (nguyên thể)
Ví dụYou will be mine soon(Anh vẫn sớm trực thuộc về em thôi)My mother think it will rain tonight.(Mẹ tôi nghĩ đêm nay trời vẫn mưa)

* lưu lại ý:


will = ‘ll

2.2. Câu bao phủ định thì tương lai đơn

Động từ “to be”Động tự thường
Cấu trúcS + will not + be + N/ AdjS + will not + V (nguyên thể)
Ví dụWe won’t be friends anymore(Chúng ta vẫn không liên tiếp làm bạn nữa)I promise I won’t tell this anyone(Tôi hẹn tôi sẽ không còn nói vấn đề đó với bất kỳ ai)

* lưu lại ý:

will not = won’t

2.3. Câu nghi hoặc thì sau này đơn

Động tự “to be”Động tự thường
Cấu trúcQ: Will + S + beA: Yes, S + willNo, S + won’tQ: Will + S + V (nguyên thể)A: Yes, S + willNo, S + won’t
Ví dụQ: Will you be trang chủ tomorrow morning?(Sáng mai anh có trong nhà không?)A: Yes. I won’t(Đúng, tôi có ở nhà)Q: Will they accept your suggestion?(Họ sẽ gật đầu đồng ý với đề nghị của người tiêu dùng chứ)A: No, they won’t

3. Vết hiệu nhận biết thì sau này đơn

3.1. Trạng tự chỉ thời gian

In + thời gian: trong bao thọ (in 5 minutes: trong 5 phút)

Tomorrow: ngày maiSoon: mau chóng thôiNext day/ next week/ next month/ next year: ngày tới, tuần tới, tháng tới, năm tới

Eg: In 3 days, in 5 hours, in next week…We’ll meet at school tomorrow(Tôi hi vọng sau này đang sống ngơi nghỉ nước ngoài)

3.2. Trong câu chỉ bao gồm trạng từ bỏ chỉ quan điểm

Supposedly: mang sử, cho làProbably/ perhaps/ maybe: có lẽ, bao gồm thể

Eg: This picture is supposedly worth a million dollars.(Bức tranh này được cho là đáng giá bán một triệu đô la)

3.3. Vào câu gồm có động từ bỏ chỉ quan điểm

Promise: hứaHope, expect: hy vọng/ hy vọng đợi

Eg: I hope I will live abroad in the future(Tôi hy vọng sau này đã sống nghỉ ngơi nước ngoài)


*

4. Cách áp dụng thì sau này đơn

Diễn tả một quyết định hay như là 1 ý định nhất thời nảy ra tại thời gian nói. Gồm từ biểu thị chỉ thời gian trong tương lai.

Eg: I miss my mom.I will drop by her house on the way to work tomorrow(Tôi lưu giữ mẹ. Tôi đã rẽ qua nhà mẹ trên đường đi làm)

Diễn đạt một dự đoán không có căn cứ

Eg: I think people will not use computer after 25th century(Tôi nghĩ phần đông người sẽ không còn sử dụng máy tính sau nuốm kỷ 25)

Diễn đạt lời hứa

Eg: My friend will never tell anyone about this(Bạn tôi sẽ không còn nói với ai về bài toán này)

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Eg: Will you go lớn this các buổi party tonight ?(Bạn đã đến buổi tiệc tối ni chứ?)

Diễn đạt lời lưu ý hoặc nạt dọa

Eg: Stop talking, or the teacher will send you out(Không thì thầm nữa, còn nếu như không giáo viên vẫn đuổi em ra khỏi lớp)

Dùng đề đề nghị giúp sức người khác (câu hỏi rộp đoán bước đầu bằng Shall I)

Eg: Shall I get you something khổng lồ eat?(Tôi sẽ mang cho chính mình thứ gì đấy để ăn, được chứ?)

Dùng nhằm mục tiêu đưa ra một vài lưu ý (câu hỏi bỏng đoán ban đầu bằng Shall we)

Eg: Shall we have japan food?(Chúng ta ăn đồ ăn Nhật bản nhé.)

Dùng để hỏi xin lời khuyên(What shall I do? hoặc What shall we do?)

Eg: I have a fever. What shall I do?(Tôi bị sốt rồi. Tôi phải làm những gì bây giờ)

Eg: If he learns hard, he will pass the exam(Nếu mà anh ấy học tập hành chịu khó thì anh ấy đang thi đỗ)

5. Một số cấu trúc khác mang ý nghĩa sâu sắc tương lai

Một số cấu tạo ngữ pháp không giống có tính năng tương tự thì tương lai đơn, miêu tả hành rượu cồn và sự việc có công dụng xảy ra trong tương lai:

(to be) likely to lớn + V(có khả năng/ tất cả thể)I think men are more likely to spend a lot of money on food than women are.(Tôi nghĩ bầy ông thường bỏ ra nhiều tiền đến thực phẩm hơn phụ nữ)
(to be) expected khổng lồ + V(được kỳ vọng)She is expected lớn win the race(Cô ấy được kỳ vọng đang giành chiến thắng trong cuộc đua)

6. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

But all these things (happen/ only) if you marry me.Everything (be) perfect.There (not/ be) anything left to wish for.We (anticipate) your wishes.Many people (serve) you.We (not/ have) any problems.Everybody (adore) youNgoc (meet) lots of interesting peopleShe (travel) around the world.He (earn) a lot of money

Đáp án:

will only happenwill bewill not bewill anticipatewill servewill not havewill adorewill meetwill travelwill earn

Bài 2: cần sử dụng từ gợi nhắc viết thành câu trả chỉnh

1. You/ please/ give/ me/ lift/ station?

……………………………………..

2. You/ look/ tired, / so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

……………………………………..

3. If/ you./ not/ study/ hard/, / you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………….

4. He/ hope/ that/ Lisa/ come/ party/ tonight.

………………………………………

Đáp án:

1. Will you please give me a lift to lớn the station?

2. You look tired, so I will bring you something lớn eat.

3. If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

4. He hopes that Lisa will come to the các buổi party tonight.

Hy vọng qua nội dung bài viết này của The IELTS Workshop để giúp bạn thạo về thì tương lai đối chọi trong bài thi và tự tin hơn trong tiếp xúc tiếng Anh.

Xem thêm: Đề Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia 2015 Môn Toán, Tổng Hợp Đề Thi Thpt Quốc Gia 2015

Tham khảo 12 thì trong tiếng Anh vì chưng The IELTS Workshop tổng hợp nhằm nhận những kiến thức bổ ích hơn nữa nhé! thế chắc ngay những kiến thức cơ bạn dạng ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sau khóa học tập Freshman của The IELTS Workshop.