Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta nhờ vào tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Ví như tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng tầm thì phải tìmgiới hạn của hàm số lúc xtiến mang đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Cách tìm đường tiệm cận

Ví dụ: D = *