*

Tập hợp các ước chung của nhì số ab được cam kết hiệu là:

ƯC(a, b)

✨ Tương tự, tập hợp những ước chung của a, b, c được cam kết hiệu là:

ƯC(a, b, c)


Giải

a) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

c) Các thành phần chung của Ư(12) với Ư(30) là: 1; 2; 3; 6.

Bạn đang xem: Cách tìm ước chung lớn nhất

Vậy ƯC(12, 30) = 1; 2; 3; 6


Cách search ƯC(a, b) – tập hợp các ước tầm thường của a cùng b:

Viết tập hợp các ước của a và mong của b: Ư(a), Ư(b);Tìm những bộ phận chung của Ư(a) với Ư(b). Đây cũng đó là những phần tử của ƯC(a, b).

Giải

a) Ta có:

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các phần tử chung của Ư(30) và Ư(45) là: 1; 3; 5; 15.

Vậy: ƯC(30, 45) = 1; 3; 5; 15

b) Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các bộ phận chung của tất cả ba tập Ư(18), Ư(36) cùng Ư(45) là: 1; 3 cùng 9.

Vậy: ƯC(18, 36, 45) = 1; 3; 9


Ước chung lớn nhất của a cùng b là số lớn số 1 trong tập hợp những ước thông thường của ab.

Ước chung lớn nhất của ab được cam kết hiệu là:

ƯCLN(a, b)


Giải

a) Ta có:

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(24, 30) = 1; 2; 3; 6

b) Số lớn nhất trong tập vừa lòng ƯC(24, 30) vừa kiếm được là số 6.

Vậy ƯCLN(24, 30) = 6.


Cách kiếm tìm ƯCLN(a, b):

Tìm ƯC(a, b);Tìm số lớn nhất trong tập vừa lòng ƯC(a, b). Đó chính là ƯCLN(a, b)

Giải

Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(18, 30) = 1; 2; 3; 6

Số lớn số 1 trong tập ƯC(18, 30) là 6.

Vậy ƯCLN(18, 30) = 6.


✨ ƯC(a, b) là một tập hợp, còn ƯCLN(a, b) là một con số.

✨ với đa số số thoải mái và tự nhiên a cùng b, ta có:

ƯCLN(a, 1) = 1;

ƯCLN(a, b, 1) = 1

✨ trong những số đang cho, giả dụ số bé dại nhất là ước của những số còn lại thì mong chung to nhất của những số sẽ cho đó là số nhỏ tuổi nhất ấy.

Nếu a ⋮ b thì ƯCLN(a, b) = b.


Tìm ƯỚC tầm thường LỚN NHẤT bằng cách phân tích những số ra thừa số nguyên tố

Sau đó là một cách khác nhằm tìm ước chung to nhất, cực kỳ đắc dụng khi chạm mặt các số a cùng b quá rộng hoặc có vô số ước:


✨ mong tìm ước chung phệ nhất (ƯCLN) của hai hay các số lớn hơn 1, ta triển khai ba cách sau:

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số yếu tắc chung.Bước 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số rước với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích sẽ là ƯCLN nên tìm.

Giải

Bước 1: đối chiếu 45 cùng 150 ra vượt số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: chọn ra những thừa số yếu tố chung, đó là: 3 và 5.

Bước 3: Số mũ bé dại nhất của 3 là 1. Số mũ nhỏ dại nhất của 5 là 1.

Vậy: ƯCLN(45, 150) = 3 . 5 = 15


Giải

Bước 1: phân tích 56; 140 với 168 ra quá số nguyên tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nhân tố chung, đó là: 2 và 7.

Bước 3: Số mũ bé dại nhất của 2 là 2. Số mũ nhỏ dại nhất của 7 là 1.

Vậy: ƯCLN(56, 140, 168) = 22 . 7 = 28


✨ sau khoản thời gian phân tích các số ra thừa số nguyên tố, nếu chúng không bao gồm thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bởi 1.


Giải

Phân tích 24 và 25 ra vượt số nguyên tố:

24 = 23 . 325 = 52

Vậy 24 và 25 không có thừa số thành phần chung.

Do đó, ƯCLN(24, 25) = 1


Tìm ƯỚC CHUNG nhờ vào ƯỚC bình thường LỚN NHẤT

Tất cả các ước tầm thường (ƯC) của hai hay các số phần đông là cầu của ƯCLN của các số đó. Vậy ta có cách search ƯC phụ thuộc vào ƯCLN như sau:


✨ hy vọng tìm ƯC của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta làm cho hai cách sau:

Bước 1: tìm ƯCLN của các số đó.Bước 2: tìm kiếm tập hợp những ước của ƯCLN đó. Đây cũng đó là tập hợp bắt buộc tìm.

Giải

a) bởi 72 ⋮ 24 nên ƯCLN(24, 72) = 24.

b) Ước tầm thường của 24 cùng 72 là ước của ƯCLN(24, 72).

Vậy: ƯC(24, 72) = Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24


Giải

Ta có:

72 = 23 . 32180 = 22 . 32 . 5

Do đó:

ƯCLN(72, 180) = 22 . 32 = 36

Vậy:

ƯC(72, 180) = Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36


Tóm lược bài học:

Cách tìm ước phổ biến ƯC(a, b):

Cách 1: tìm các thành phần chung của Ư(a) cùng Ư(b).Cách 2: Tìm các ước của ƯCLN(a, b).

Cách tìm cầu chung lớn nhất ƯCLN(a, b):

Cách 1: kiếm tìm số lớn số 1 trong tập đúng theo ước bình thường ƯC(a, b).Cách 2: đối chiếu a cùng b ra vượt số nguyên tố.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Tìm:

a) ƯCLN(1, 49);

b) ƯCLN(15, 30);

c) ƯCLN(27, 35);

d) ƯCLN(84, 156).

Bài tập 2: Tìm:

a) ƯC(28, 42);

b) ƯC(180, 234).

Xem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội Trong Bài Thi Thptqg, Phương Pháp Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội 200 Từ


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề xuất được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và website trong trình cẩn thận này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ


Bài viết mớiChuyên mụcChuyên mụcChọn chăm mụcToán lớp 10(12)Toán lớp 6(374)Toán lớp 7(25)Follow magmareport.net