Những bài xích toán liên quan tới tính độ dài, tính góc và diện tích cần phải áp dụng những tính chất, công thức dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính độ dài hình tam giác

1. Tổng bố góc của tam giác, góc bên cạnh của tam giác, tổng các góc của tứ giác.

2. Tính chất tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

– Tam giác cân: cân tại A

*

– Tam giác vuông cân: vuông cân nặng tại A

*

– Tam giác đều: đều

*
với
*
là đường cao của tam giác.

3. Tính chất các tứ giác đặc biệt: hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

4. Tính chất trọng trung ương của tam giác, đường trung bình của tam giác, đường mức độ vừa phải của hình thang.

5. Định lí Ta-lét, hệ quả của định lí Ta-lét.

6. Tính chất phân giác, phân giác ko kể của tam giác.

7. Tam giác đồng dạng, tam giác bằng nhau.

* Chú ý:

– Tỉ số chu vi của nhì tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai đường cao tương ứng của nhị tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai đường phân giác tương ứng của nhì tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai diện tích tương ứng của nhì tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

Xem thêm: Biên Bản Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học (5 Mẫu)

8. Hệ thức cạnh, đường cao, hình chiếu trong tam giác vuông.

vuông tại A, đường cao AH

*

9. Hệ thức cạnh với góc vào tam giác vuông

vuông tại A⇒

*

10. Diện tích đa giác

– Hình chữ nhật:

*
(a, b là cạnh của hình chữ nhật)

– Tam giác vuông:

*
(a,b là cạnh góc vuông)

– Tam giác thường:

*
(với a: cạnh; h:chiều cao tương ứng với cạnh a)

– Hình thang:

*
(với a, b: đáy; h: chiều cao)

– Hình bình hành:

*
(a: cạnh; h: chiều cao ứng với a)

– Tứ giác tất cả hai đường chéo vuông góc:

*
(với
*
là nhì đường chéo)

11. Công thức tính độ dài đường tròn, độ nhiều năm cung tròn

– Công thức tính độ nhiều năm đường tròn:

*
(R: nửa đường kính đường tròn)

– Độ nhiều năm cung tròn:

*
(n: số đo độ cung tròn)

12. Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn

– Diện tích hình tròn:

*

– Diện tích hình quạt tròn:

*