+ ví như hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Bạn đang xem: Cách tính tỉ số lượng giác

Tức là: cho hai góc (alpha ,eta ) tất cả (alpha + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( an alpha = cot eta ;cot alpha = an eta ).


Tính hóa học 2:

+ ví như hai góc nhọn (alpha ) với (eta ) bao gồm (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính chất 3:

+ ví như (alpha ) là một trong góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng những tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng trong tam giác vuông để giám sát và đo lường các yếu hèn tố đề nghị thiết.

Dạng 2: So sánh những tỉ số lượng giác giữa những góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa những tỉ con số giác về cùng nhiều loại (sử dụng tính chất "Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$


$ an alpha eta $.

Xem thêm: Chương Trình Địa Phương Phần Tiếng Việt Lớp 8, Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Tiếng Việt

Dạng 3: Rút gọn, tính quý giá biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta hay sử dụng các kiến thức

+ nếu như (alpha ) là một trong những góc nhọn bất kỳ thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $

+ giả dụ hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

-->