magmareport.net trình làng đến các em học sinh lớp 10 nội dung bài viết Tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trung tâm tam giác, nhằm mục tiêu giúp những em học giỏi chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Cách tính tọa độ trung điểm

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, giữa trung tâm tam giác:Tính tọa độ trung điểm – trọng tâm. Cách thức giải, kinh nghiệm tay nghề giải. M là trung điểm AB ⇔ xM = xA + xB2, yM = yA + yB2. G là trọng tâm tam giác ABC ⇔ xG = xA + xB + xC3, yG = yA + yB + yC3. BÀI TẬP DẠNG 3. Ví dụ 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1; 4), B(−2; 6). Tra cứu tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. Hotline M (xM; yM) là trung điểm AB, lúc đó: xM = xA + xB2, yM = yA + yB2. Vậy M(−1; 5). Ví dụ như 2. Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến hai điểm A(−1; 2), B(1; 4), C(−1; −2). Kiếm tìm tọa độ giữa trung tâm của tam giác ABC. Lời giải. điện thoại tư vấn G (xG; yG) là trung tâm tam giác ABC, khi đó: xG = xA + xB + xC3, yG = yA + yB + yC3. Vậy G(−1; 3).Ví dụ 3. Trong phương diện phẳng Oxy, cho bố điểm A(3; 1), B(2; 2), G(2; −1). Tra cứu tọa độ điểm C biết G là trung tâm tam giác ABC. Gọi C (xC; yC). Vậy C (1; −6). Lấy ví dụ 4. Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho hai điểm A(−2; 0), B(0; −4). Hotline M là trung điểm của AB, search tọa độ giữa trung tâm tam giác OBM. Hotline G (xG; yG) là trọng tâm tam giác OBM, M (xM; yM) là trung điểm AB. Ví dụ 5. Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến tam giác ABC biết A(1; 5), B(−4; −3), C(2; −1). điện thoại tư vấn G là trung tâm của tam giác ABC, tìm tọa độ điểm G0 là vấn đề đối xứng của G qua B.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài xích 1. Trong mặt phẳng Oxy, mang đến hai điểm A(0; 2), B(−3; −2). Kiếm tìm tọa độ trung điểm của AB. Lời giải. Gọi M (xM, yM) là trung điểm AB. Bài xích 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho cha điểm A(−1; 2), B(5; −2), C(−2; 1). Tìm tọa độ giữa trung tâm của tam giác ABC. Bài xích 3. Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến hai điểm A(−1; 1), D(−1; 2). A) kiếm tìm tọa độ điểm B biết D là trung điểm đoạn AB. B) tìm kiếm tọa độ điểm M đối xứng với A qua B. Bài bác 4. Trọng phương diện phẳng Oxy, đến tam giác ABC biết A(−3; 2), B(4; 3) với điểm C nằm trong trục Ox. Tìm kiếm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC với điểm C, biết G nằm tại trục Oy. Bài bác 5. Trong khía cạnh phẳng Oxy, tìm tọa độ giữa trung tâm của tam giác ABC, biết trung điểm của các cạnh AB, BC, AC lần lượt là M(2; 1), N(2; 4), P(−3; 0).Danh mục Toán 10 Điều hướng bài viết

Giới thiệu


magmareport.net
là website share kiến thức học hành miễn phí các môn học: Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ Văn, lịch sử, Địa lý, GDCD từ lớp 1 đi học 12.
Các bài viết trên magmareport.net được shop chúng tôi sưu trung bình từ mạng xã hội Facebook và Internet.

Xem thêm: 40 Lời Stt Chúc Mừng Sn Em Trai Vui, Hài Hước, Bá Đạo, Ý Nghĩa

magmareport.net không chịu trách nhiệm về các nội dung có trong bài viết.