Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phương trình ion rút gọn gàng và các bài toán liên quan
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Sự điện li

Phương trình ion rút gọn và những bài toán liên quan

I. Cách thức giải

Viết phương trình ion thu gọn


+ Viết phản bội ứng dạng phân tử, so sánh dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn phần đa ion như là nhau ở nhì vế, cân đối điện tích và nguyên tử ở hai vế, thu được phương trình io rút gọn.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình ion

Các hóa học kết tủa, chất khí và chất điện li yếu đuối vẫn giữ ở dạng phân tử.

II. Ví dụ

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaClb) NaOH + HNO3c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOHe) FeS + HClf) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOHh) K2CO3 + NaCli) CuSO4 + Na2S

Trả lời

a. Không xảy ra


b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Ko xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓


Bài 2: Một dung dịch tất cả chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu cho dd này tính năng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau làm phản ứng nhận được 85,1 g kết tủa.

a.Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b.Cô cạn dung dịch ban sơ thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Trả lời

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,20,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y thứu tự là mol của Cl-, Br-.

Xem thêm: Định Lý Simson - Đường Thẳng Simson, Đường Thẳng Steiner

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ bỏ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, magmareport.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.magmareport.net