tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cách xác định thế kỷ


*

1 nỗ lực kỉ = 100 năm

Ví dụ năm 45 chưa đủ 100 năm cần ta suy ra năm 45 thuộc cố kỉ I.

Năm 200 là cầm cố kỷ II - còn năm 201 là nỗ lực kỷ III bởi vì đã qua kỳ hạn rứa kỷ khác dù chỉ là 1 trong những con số nhỏ. 

Năm ni là năm 2018 => năm 2000 là chũm kỷ XX ( phân chia cho 100 ) cộng thêm 18 năm nữa

Là thêm một thế kỷ đã tiếp tục. Bởi vì vậy năm 2018 thuộc vậy kỷ XXIcách dễ nhứo độc nhất vô nhị ví dụ 1980 gạch bỏ hai chữ số đằng sau còn 19 cộng với cùng một ta có 20 vậy năm đó thuộc thay kỉ 20


trả lời : 

- một nạm kỉ tất cả 100 năm

mà bây giờ là năm 2018 nếu bỏ đi 18 năm lẻ thi mình còn 2000

tức là trăng tròn thế kỉ. Bé 18 nam con lai da buoc quý phái the ki 21

=> nuốm kỉ 21


Đối với năm bao gồm 3 chữ số thì lấy số đầu còn năm có 4 chữ số thì rước 2 chữ số đầu rồi cùng một

Đối cùng với năm gồm đuôi 00 hoặc 000 thì 3 chữ số thì lấy số đầu 4 chữ số thì đem hai số đầu

VD: 1988= 19+ 1= 20

1900= 19


Nếu với năm gồm 3 chữ số thì ta rước số đầu cộng với 1 còn cùng với năm tất cả 4 chữ số thì ta mang 2 số đầu cùng với 1. 


Ngày yêu mến binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 thuộc núm kỉ đồ vật bao nhiêu? Tính cho ngày 27 mon 7 năm 2019 là bao nhiêu năm? bao nhiêu tháng? từng nào ngày?


Dưới đây gồm liệt kê năm ra mắt một số sáng tạo nổi giờ đồng hồ em hãy nêu mối phát minh ở rứa kỉ nào bằng phương pháp viết tiếp vào từng ô trống:

Kính viễn vọng năm 1671 

(vào ráng kỉ ......)

Bút chì năm 1794 (vào nỗ lực kỉ .......)

Đầu lắp thêm xe lửa năm 1804 (vào nạm kỉ .......)

xe đánh đấm năm 1869(vào chũm kỉ.......)

ô sơn năm 1886(vào núm kỉ......)

máy cất cánh năm 1903 (vào rứa kỉ....)

máy tính điện tử năm 1946(vào chũm kỉ.....)

vệ tinh tự tạo năm 1957(vào nỗ lực kỉ ......)

 


Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:a) Vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long năm 1010, thuộc vậy kỉ ………………b) Lương nắm Vinh là công ty toán học tập của Việt Nam, ông sinh năm 1441, thuộc nắm kỉ ……c) bác bỏ Hồ hiểu Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 – 9 – 1045, thuộc gắng kỉ ………d) Cuộc cách mạng công nghiệp lần sản phẩm tư bước đầu từ những năm 2000, thuộc cố kỉnh kỉ ………


Kỉ niệm sinh nhật lần máy 150 của chưng Hồ là năm làm sao ?Tính từ trong năm này thì còn bao nhiêu năm nữa sẽ tổ chức triển khai lễ kỉ niệm đó?
Xem thêm: Giá Trị Văn Hóa Của Văn Miếu Quốc Tử Giám, VäƒN MiếU, QuốC Tá»­ Giã¡M

Nam hỏi mẹ trong năm này mẹ từng nào tuổi . Bà bầu nói " Nếu đem tuổi bà bầu cộng với một nửa tuổi bà bầu cộng cùng với 1/4 tuổi mẹ thì tròn 1 thay kỉ " tính tuổi mẹ


Kỉ niệm sinh nhật lần trang bị 150 của bác Hồ là năm làm sao ? Tính từ trong năm này thì con từng nào năm nữa sẽ tổ chức triển khai kỉ niệm đó ?