Các bước cài đặt:1. Ngấn mỡ trình để mắt tới Internet gõ địa chỉ cửa hàng 192.168.1.1( hoặc 192.168.0.1 hoặc tplinklogin.net ) để đăngnhập Một hành lang cửa số mỡ ra yêu ước đăng nhập Username với Password

*

- bọn họ lật thành phầm lên xem phía dưới có thông tin Username với Password đăng nhập- Username : admin- Password : admin2. Một hành lang cửa số giao diện mới mở ra như hinh

*

3. Để cài đặt WiFi bình thường ta lựa chọn vao thẻ Wireless như hình

*

4. Ở mục Wireless Setting- Wireless Network Name: để đặt tên WIFI- Region: lựa chọn tên đất nước muốn thiết lập thường nhằm Unitted States nhằm đỡ bị số lượng giới hạn về sóng- Channel: Chọn tự động hóa hoặc lựa chọn kênh nào đó mà không trùng với kênh mạng xung quanh- Mode: nhằm 11bgn mixed- Channel Width: lựa chọn Auto- Max Tx Rate: chọn mức cao nhất- Enable Wireless Router Radio: bọn họ chọn tích vào- Enable SSID Broadcast: chúng ta tích vào nhằm hiện (Nhìn thấy) tên WiFi , nếu quăng quật không tích thìtên WiFi sẻ bị ẩn đi nên lúc kết nối bọn họ phải gõ thương hiệu của WiFi vào(cái này dùng làm đấu tênWiFi).- Enable WDS Bridging: tính năng này hay không tích vào nếu tích vào để áp dụng chức năngnày bọn họ có 1 nội dung bài viết riêng về cách thiết lập WDS- ngừng ta SAVE5. Ở mục Wireless Security hình dưới

*

- bọn họ chọn tích vào WPA/WPA2-Personal- Version: chọn Automatic- Encryption: lựa chọn Automatic- Password: chúng ta gõ pass WiFi mình muốn cài đặt vào đây(pass tự 8 mang đến 63 ký kết tự)- ngừng ta SAVE6. Cài đặt để Ruoter WIFI cắm nguồn internet vào cổng WAN- Network vào LAN để cố đổi showroom IP Address khác lớp với hệ thống mạng mìnhmuốn đính thêm WiFi sinh hoạt đây họ chỉ đề nghị khác chỉ số thứ 2 cuối- VD: IP hệ thông mạng :192.168.1.1 thì IP Address biến thành : 192.168.x.1 tại đây x#1. ởđây mình đổi thành 192.168.100.1- hoàn thành ta SAVE

*

- Network chọn WAN (hình dưới)

*

- WAN Connection Type:+ lựa chọn Dynamic IP: Nếu hệ thống mạng đang thực hiện cấp IP Động và khi cắm dâyInternet vào cổng WAN bên trên sản phẩm, thì khối hệ thống phải cấp cho được địa chỉ cửa hàng đến RouterWiFi y hệt như hình trên- hoàn thành ta SAVE+ Chon Static IP: Nếu hệ thống mạng đang thực hiện cấp IP Tĩnh(hình dưới).Ta nên nhập các thông số: IP Address, Subnet Mask, mặc định Gateway, Primary DNSgiống như 1 laptop trong khối hệ thống mạng.


Bạn đang xem: Cài đặt wifi tp link


Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Hô Hấp Hiếu Khí Và Kị Khí? Quá Trình Hô Hấp Kị Khí

(lưu ý IP Address nên kiểm tra không đượctrùng với đồ vật khác trong khối hệ thống mạng)- xong ta SAVE

*

- chọn PPPoE/Russia PPPoE: (hình dưới)

*

-Chỉ lựa chọn tính năng này khi chúng ta cấu hình Modem ở chế độ Bridge Modehoặc thực hiện trực tiếp với mặt đường truyền quang qua Converter quang:- User name và Password: Điền đúng user name và password vị nhà mạng cung cấp- Connect Automatically: tích vào chỗ này để tự động kết nối- xong ta SAVE7. Cài đặt để Ruoter WIFI cắm nguồn mạng internet vào cổng LAN- trước nhất ta vào muc LAN(hình dưới)

*

- IP Address: Đổi về với lớp mạng của hệ thống (Vd: mạng của hệ thống192.168.1.1 ta đổi IP Address thành 192.168.1.x với x#1 cùng không được trùng với IP củathiết bị khác trong khối hệ thống mạng)- Subnet Mask : Để giống với hệ thống đang sử dụng- xong ta vào muc DHCP:+ DHCP Server: chọn tích vào Disable như hình dưới- xong xuôi ta SAVE