Chủ đề

bội phản ứng sức nóng phân làm phản ứng phân huỷ phản nghịch ứng thương lượng 0 Lớp 11 phản bội ứng oxi-hoá khử Lớp 10 Lớp 9 phản bội ứng nỗ lực Phản ứng hoá hòa hợp Phản ứng nhiệt nhôm Lớp 8 Phương trình chất hóa học vô cơ Phương trình thi Đại học tập Phản ứng điện phân Lớp 12 phản ứng thuận nghịch (cân bằng) Phán ứng tách bóc Phản ứng trung hoà bội nghịch ứng toả nhiệt bội phản ứng Halogen hoá bội nghịch ứng clo hoá bội nghịch ứng thuận nghịch Phương trình hóa học hữu cơ phản nghịch ứng đime hóa bội phản ứng cùng Phản ứng Cracking bội phản ứng Este hóa bội phản ứng tráng gương phản bội ứng lão hóa - khử nội phân tử


Bạn đang xem: Canxi nitrua

1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Ca">3Ca + 28 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/N2">N2 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Ca3N2">Ca3N2
rắn khí rắn
không màu
1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Ca3N2">Ca3N2 + 18 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/H2O">3H2O 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Ca%28OH%292">3Ca(OH)2 + 17 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/NH3">2NH3
28 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/N2">N2 + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/CaH2">3CaH2 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Ca3N2">Ca3N2 + 2 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/H2">3H2
1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Ca">6Ca + 17 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/NH3">2NH3 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Ca3N2">Ca3N2 + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/CaH2">3CaH2
khí

*Xem thêm: Chứng Minh Tỉ Số Diện Tích Của Hai Tam Giác Đồng Dạng, Tỉ Số Diện Tích Của 2 Tam Giác Đồng Dạng

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng phù hợp mã sút giá