Giải bài xích 12 trang 21 SGK thứ lí 11. Hai điện tích điểm q.1 = 3.10-8 C và q.2 = – 4.10-8 C…

Đề bài

Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2  = – 4.10-8 C đặt giải pháp nhau 10 centimet trong chân không. Hãy tìm các điểm nhưng tại đó độ mạnh điện trường bằng không. Tại các điểm đó tất cả điện trường không?


Phương pháp giải – Xem đưa ra tiết

*


+ Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: (E = k over r^2)

+ Vecto cường độ điện trường (overrightarrow E ) của điện trường tổng hợp: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 )


Lời giải chi tiết

– Điện tích điểm q1 = 3.10-8 C để tại điểm A, q2  = – 4.10-8 C để ở điểm B, AB = 10cm.

Bạn đang xem: Câu 12 trang 21 sgk lý 11

– call C là điểm mà trên đó độ mạnh điện trường bằng không.

– Gọi (overrightarrowE_1C) và (overrightarrowE_2C) là cường độ điện ngôi trường của q1 và q2 tại C.

– Cường độ điện trường tổng hợp tại C:

(overrightarrow E_C = overrightarrow E_1C + overrightarrow E_2C = 0 Rightarrow overrightarrow E_1C = – overrightarrow E_2C )

=>Hai vecto này thuộc phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

 + nhị vecto cùng phương, tức là điểm C nên nằm trên đường thẳng AB.

 + nhì vectơ này bắt buộc ngược chiều, có nghĩa là C nên nằm ko kể đoạn AB.

 + nhị vectơ này có cùng độ lớn, có nghĩa là điểm C sát A hơn B vì chưng |q1| 2|.

Xem thêm: Các Công Thức Lượng Giác Toán Lượng Giác, Bảng Lượng Giác

Ta có hình vẽ:

*

Đặt AC = x, ta bao gồm :

(eqalign & E_1C = E_2C Leftrightarrow k over x^2 = kleft over left( AB + x ight)^2cr& Rightarrow left( AB + x ight)^2 over x^2 = left )

– hình như còn yêu cầu kể đến các điểm nằm siêu xa q1 và q2. Trên điểm C và những điểm này thì cường độ điện trường cũng bởi không, có nghĩa là không gồm điện trường.