Chắc hẳn chúng ta chỉ thường bắt gặp câu bị động và câu chủ động trong ngữ pháp tiếng anh thôi đúng không nào nè!! bên cạnh đó, chúng ta rất ít thấy câu bị động thì thừa khứ đơn trong tiếng anh. Nắm vào đó, Tiếng Anh Tốt sẽ giúp chúng ta dễ dàng áp dụng câu tiêu cực thì này khi gặp mặt trong đề thi. Chính vì vậy, hãy cùng theo chân mình xem thêm về cách chuyển đổi về câu bị động cũng giống như là các bài tập về câu tiêu cực ở nội dung bài viết dưới đây nhé !!

*


1. định nghĩa và cách thay đổi về câu bị động thì thừa khứ 1-1 trong giờ anh

Câu thụ động ( Passive voice ) được đọc là câu nhấn mạnh vấn đề đến một đối tượng chịu ảnh hưởng tác động của hàng động hơn là hàng hễ gây ra sự việc. Vào câu thì của động từ vào thể bị động phải tuân theo thì của câu nhà động.

Bạn đang xem: Câu bị động quá khứ đơn

Cách đổi khác câu chủ động sang câu bị động so với thì quá khứ đơn. 

Câu chủ động:

S + V2/ed + O

Câu bị động:

S + was/were + Ved/pII

Ví dụ:

Tan Tao Church was built in 1885. (Nhà bái Tân tạo ra xây vào khoảng thời gian 1885)

My xe đạp was lost last night. (Xe sút của tôi đã biết thành mất đêm tối qua)

2.Bài tập về câu tiêu cực thì vượt khứ đơn

Bài 1: đến dạng vào ngoặc phân tách đúng cồn từ 


Naomi had her oto (repair) ………….. By a mechanic.Lavies is having the students (write ) ………………. A composition.Sally is having her hair (cut) ……………………. Tomorrow.Trinh got her transcripts (send)………………. To lớn the university.Dat got Tu (type) ………………his paper.I got my house (paint) ……………… last week.

Bài 2: Chuyển những câu theo chủng loại thành câu bị động 

1. They built this temple in 2000.

…………………………………………………………………………

2. Thousands of people visited Ha Long Park yesterday.

…………………………………………………………………………

3. I didn’t invite Linh to my birthday tiệc nhỏ last night.

…………………………………………………………………………

4. They lost my oto last year.

…………………………………………………………………………

5. They made a cake at trang chủ yesterday

…………………………………………………………………………

Bài 3: Chọn phần nhiều phương án đúng phù hợp cho câu bên dưới đây: 

Her motorbike is stolen/ was stolen last nightA window is opened / was opened with a keyThis cake is baked / was baked by Naomi yesterday.The first prize is awarded / was awarded khổng lồ the reporter by the board.TV is moved / was moved into the living room.Shoes is kept / was kept tidy all the time.

Đáp án về câu bị động 

Bài 1:

 repairedwritecut sentto typepainted

Bài 2:

This temple is built in 2000 ( by them )Ha Long Park is visited by thousands of people yesterday.Linh isn’t invited khổng lồ my birthday yesterday.my car is lost last year.A cake is made at home yesterday.

Xem thêm: Dãy Số Fibonacci Và Tỷ Lệ Fibonacci Trong Thị Trường Forex, Thoái Lui Fibonacci

Bài 3: 

 was stolenis openedwas baked was awardedwas movedis kept

Kết thúc bài bác học

Qua những kiến thức và bài tập trên, kiên cố hẳn các bạn cũng đã nắm vững về câu tiêu cực thì thừa khứ đơn rồi đúng không ạ nè? hi vọng rằng, Tiếng Anh Tốt sẽ ôn tập về ngữ pháp câu tiêu cực trên để giúp cho chúng ta nắm trọn điểm về phần ngữ pháp trong tiếng anh này. Chúc các bạn học tập thật tốt và đạt được tác dụng cao trên tuyến phố anh văn của mình.