Câu bị động là 1 trong những cấu trúc cơ bạn dạng không thể bỏ qua nếu như bạn đang vào hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Câu bị động tương lai


Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan lại về thể thụ động trong tiếng Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, biện pháp dùng câu bị động một cách chuẩn xác độc nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu thụ động là gì?

Câu tiêu cực (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là bạn dạng thân hành động đó. Thời của cồn từ sống câu bị động phải tuân theo thời của cồn từ sinh sống câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của hễ từ “to be” + Động từ ở dạng phân từ bỏ 2)

Câu chủ động ở dạng thì nào, bọn họ chia đụng từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn đảm bảo an toàn nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ lớn BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ đã trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở vào vườn (bởi họ).) lưu giữ ý: “By them” bao gồm thể bỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là các loại động từ bao gồm 2 tân ngữ, mong mỏi nhấn mạnh tay vào tân ngữ nào fan ta đưa tân ngữ đó lên thống trị ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hợp lý và phải chăng của câu tiêu cực là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book lớn him = He was given a book (by me).

*** lưu giữ ý chung:

1. Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được vứt đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó mang trộm xe thứ của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe trang bị của tôi đã bị đem trộm đêm qua.)

2. Nếu là tín đồ hoặc đồ vật trực tiếp khiến ra hành vi thì sử dụng "by", dẫu vậy gián tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Biến đổi câu dữ thế chủ động sang thụ động trong thì giờ Anh (Tense)

Công thức đưa câu chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going khổng lồ + V-infi + O

S + am/is/are going to lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đó là cách gửi từ thể chủ động sang thể tiêu cực cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ áp dụng với cồn từ "buy" (mua) vẫn giúp chúng ta có ánh nhìn tổng quan độc nhất nhé:

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì lúc này đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì lúc này tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì lúc này hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì quá khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá thiết bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước biến hóa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: khẳng định tân ngữ vào câu chủ động, đưa thành nhà ngữ câu bị động.

Bước 2: khẳng định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như hướng dẫn ở trên.

Bước 3: biến hóa chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona khổng lồ his birthday tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented to lớn John"s birthday các buổi tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** xem xét khi chuyển sang câu bị động: 

1. Các nội động từ (Động từ ko yêu mong 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi nhà ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng ko được đưa thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dấn lãnh trách nhiệm)

Nếu là bạn hoặc đồ vật trực tiếp gây ra hành vi thì sử dụng by cơ mà nếu là đồ gia dụng gián tiếp khiến ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trong những trường vừa lòng to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà chủ ngữ đang gặp mặt phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ câu hỏi chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Những sự chuyển đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân tự 2 giữ lại nguyên.

to be made of: Được làm bởi (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm phải vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được làm nên từ (đề cập mang đến việc nguyên vật liệu bị đổi khác khỏi trạng thái ban đầu để làm ra vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập mang lại quá trình làm nên vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with: Được làm cho với (đề cập mang lại chỉ một trong những nhiều làm từ chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Khác nhau thêm về cách dùng marry và divorce trong 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì fan Anh ưa cần sử dụng get maried cùng get divorced trong dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu & Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marry cùng divorce là một trong những tân ngữ trực tiếp thì không tồn tại giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going khổng lồ divorce Carola

To be/ get married/ lớn smb (giới từ “to” là bắt buộc)

She got married khổng lồ her childhood sweetheart.

He has been married khổng lồ Louisa for 16 years và he still doesn’t understand her.

Nếu bạn muốn nhận tứ vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp đào tạo và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Chúng ta Hãy đk ngay tại Đây nhé!

III. Những dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã đến anh ấy một trái táo.)

O1 O2

➤ An táo bị cắn dở was given lớn him. (Một trái táo đã được trao cho anh ta.)

➤ He was given an táo bị cắn dở by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động trường đoản cú tường thuật

Các động từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S": nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + khổng lồ V"

People say that he is very rich.→ He is said khổng lồ be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với những động từ have, get, make có thể được đổi qua câu thụ động với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made khổng lồ cut by the hairdresser.(Suzy nhờ vào thờ có tác dụng tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông chồng dọn giúp bên bếp)

 

4. Câu chủ động là câu hỏi

- Thể thụ động của thắc mắc Yes/No

 

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đang dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển cái ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con nhỏ bé đã làm bài xích tập kết thúc chưa?)

 

5. Tiêu cực với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến

Một số cồn từ chỉ quan lại điểm chủ kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi fan nghĩ anh ta lấy cắp tiền của bà mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought to lớn have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của con người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đã đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy vẫn đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard khổng lồ cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)

- Thể phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi vì not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy thành phầm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kỹ năng thể tiêu cực trong giờ Anh họ đã học tập ở trên. Hiện nay các các bạn cùng làm một trong những bài tập sau và hãy bình chọn lại đáp án bài xích tập đã làm ở bên dưới nhé! ( lưu giữ ý: không xem đáp án trước lúc làm bài xích tập)

Bài 1: gửi câu sau lịch sự câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: mang lại dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... Lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage lớn his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going lớn have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

Xem thêm: Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh (Trang 24), Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. Khổng lồ type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn có nhu cầu học TOEIC nhớ là tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: