Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự chuyển đổi của đồ chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi lúc được hotline là "khoa học trung tâm" bởi vì nó là ước nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như trang bị lý học, địa chất học với sinh học.

Lớp 11 - Năm trang bị hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp bắt buộc học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe các đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi đôi khi thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy từ tin với tìm dần điều mà mình muốn là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng phù hợp mã giảm giá