*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Cấu hình electron của nguyên tử na z 11 là

Cấu trúc electron làm sao sau đấy là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3

(4). 3d54s1

(5). 3s23p3

(6). 3s23p64s2


Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X là 1s2 2s2 2p2

Y là 1s2 2s2 2p6 3s1

Z là 1s2 2s2 2p6 3s2;

T là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Q là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

R là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Các nguyên tố kim loại là


Nguyên tử của nhân tố R có phần bên ngoài cùng là lớp M, trên lớp M bao gồm chứa 2 electron. Thông số kỹ thuật electron của R và đặc điểm của R là


Tổng số hạt của nguyên tử thành phần X là 52. Thông số kỹ thuật electron sống phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là


Nguyên tử X tất cả electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và tạo cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là


Số đối chọi vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo số electron ở lớp có mức năng lượng cao nhất là


Trong nguyên tử một nguyên tố X tất cả 29 electron và 36 nơtron. Số khối cùng số lớp electron của nguyên tử X thứu tự là


Nguyên tử của yếu tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt sở hữu điện ngay số hạt không với điện. Cấu hình electron của Y là


Trong ion M3-có tổng số phân tử là 49, trong số đó số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không với điện là 17. Thông số kỹ thuật e của yếu tố M là


Sắt là yếu tố quan trọng cấu trúc nên Hemoglobin, một dạng protein là nguyên tố chính tạo nên hồng cầu. Chính sắt tất cả trong hemoglobin tạo nên sự màu đỏ của máu, một thành phần quan trọng đặc biệt của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là


Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một trong những nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy thông số kỹ thuật electron nguyên tử là của nhân tố kim loại?
Xem thêm: Cách Đổi 1 Lượng Vàng, Cây Vàng Bằng Bao Nhiêu Chỉ Vàng, Please Wait

Ion X2- gồm 18 electron. Vào ion X2-, số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện là 17. Số khối của phân tử nhân nguyên tử X là


Nguyên tố X là sắt kẽm kim loại kiềm nằm tại chu kì 4 (bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học). Thông số kỹ thuật electron của nhân tố X là