Câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh là điểm ngữ pháp quan trọng và khá phổ biến. Trong bài viết này 4Life English Center (magmareport.net) sẽ tổng hòa hợp định nghĩa, phương pháp dùng và bài tập của điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi với everyone

*
Câu hỏi đuôi trong giờ anh
2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh 2.1. Đối với cồn từ thường 4. Bí quyết dùng thắc mắc đuôi trong giờ Anh 5. Một trong những dạng câu hỏi đuôi đặc biệt quan trọng

1. Khái niệm thắc mắc đuôi trong tiếng Anh (Tag Question)

Câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh là loại thắc mắc này thường xuất hiện thêm trong văn nói, có dạng câu hỏi ngắn được đặt tại cuối câu. Được dùng khi bạn nói không chắc chắn về tính phải trái của một sự việc nào kia hoặc dùng để làm kiểm hội chứng cho một mệnh đề được đưa ra.

2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ Anh

2.1. Đối với cồn từ thường

Mệnh đề khẳng định, tag question lấp định:

S+V (s/ es/ ed/2)…, don’t/ doesn’t/ didn’t + S?

Mệnh đề lấp định, tag question khẳng định:

S+don’t/ doesn’t/ didn’t + V…., do/ does/ did + S?

Ví dụ:

You speak English, don’t you?She doesn’t have any children, does she?2.1.1. Hiện tại đơnVới lớn BE: IS, AM, AREVới đụng từ thường: mượn trợ động từ do hoặc DOES tùy thuộc vào chủ ngữVí dụ:

They live in London, don’t they?

He isn’t a doctor, is he?

2.1.2. Thì vượt khứ đơnVới rượu cồn từ thường: mượn trợ đụng từ DID.Với khổng lồ BE: WAS hoặc WERE.Ví dụ:

It was cold yesterday, wasn’t it?

He went to the các buổi tiệc nhỏ last night, didn’t he?

2.1.3. Thì lúc này hoàn thành/ hiện tại kết thúc tiếp diễn:Mượn trợ đụng từ HAVE hoặc HAS.Ví dụ:

They’ve been to Japan, haven’t they?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

2.1.4. Thì thừa khứ hoàn thành/ vượt khứ ngừng tiếp diễn:Mượn trợ hễ từ HAD.Ví dụ:

We hadn’t been to London before, had we?

He had forgotten his wallet, hadn’t he?

2.1.5. Thì sau này đơn.

Ví dụ:

She’ll have been cooking all day, won’t she?

They won’t be late, will they?

2.2. Đối với cồn từ khiếm khuyết

S + modal verb…, modal verb + not + S?S + modal verb + not…, modal verb + S?Ví dụ:

She can’t speak Arabic, can she?

John must stay, mustn’t he?

2.3. Đối với động từ sệt biệt

S + special verb…, special verb + not + S?S + special verb + not…, special verb + S?Lưu ý: Khi đưa sang câu tủ định, ta thêm “not” vào sau đụng từ, còn khi gửi sang câu nghi vấn, đưa động từ bỏ này lên trước chủ ngữ.

Ví dụ: We aren’t late, are we?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

*
Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ Anh

3. Nguyên tắc hình thành câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh

Nếu mệnh đề bao gồm ở thể khẳng định, thắc mắc đuôi ngơi nghỉ thể phủ định và ngược lại.

Ví dụ:

Peter played football yesterday, didn’t he?

Jane didn’t vị her homework last Tuesday, did he?

Mệnh đề chủ yếu chứa trợ đụng từ hoặc động từ khiếm khuyết: ví như mệnh đề chủ yếu chứa trợ rượu cồn từ (be, do, have,…) hoặc đụng từ khuyết thiếu (can, will, must,…) thì ta sẽ sử dụng động trường đoản cú này cho thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

She’ll come at six, won’t she?

John & Max don’t lượt thích history, vị they?

Mệnh đề chính không cất trợ hễ từ hoặc hễ từ khiếm khuyết: Trường đúng theo mệnh đề bao gồm không đựng trợ cồn từ hay đụng từ khiếm khuyết, ta sẽ thực hiện trợ cồn từ (do, does, did) cho thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

We often watch TV in the evening, don’t we?

Everybody looked so miserable, didn’t they?

4. Cách dùng thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

Câu hỏi đuôi gồm 2 cách dùng chính:

4.1. Xác minh tin tức đưa ra là đúng hay sai.

Cấu trúc: Mệnh đề và thắc mắc đuôi những ở dạng khẳng định.

Ví dụ: He went to lớn the các buổi party last night, did he? (Anh ấy đã đi được đến bữa tiệc tối qua, yêu cầu không?)

4.2. Xem xét tín đồ nghe có chấp nhận với thông tin mà fan nói chỉ dẫn hay không.

Ví dụ:

They didn’t go out last Sunday, did they? (Họ ko đi ra phía bên ngoài vào cuối nhà nhật tuần trước, cần không?).

We’re working tomorrow, aren’t we? (Chúng ta sẽ thao tác làm việc vào ngày mai, đề nghị không?).

5. Một vài dạng thắc mắc đuôi sệt biệt

*
Một số dạng thắc mắc đuôi quánh biệt

5.1. Thắc mắc đuôi của I AM

Câu cần sử dụng I AM thì thắc mắc đuôi là AREN’T I còn I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.Ví dụ:

I’m right, aren’t I?

I am not a student, am I?

5.2. Câu hỏi đuôi cùng với EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE

Khi câu tất cả chủ ngữ là rất nhiều đại từ cô động như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì câu hỏi đuôi dạng đặc trưng có công ty ngữ là They.Ví dụ:

Everyone can learn how lớn swim, can’t they?

Anyone came in a sports car, didn’t they?

5.3. Thắc mắc đuôi với NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW

Câu chứa những trạng từ đậy định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,…thì phần thắc mắc đuôi sẽ vẫn ở dạng khẳng định.Ví dụ:

The weather forecast seldom was very good, was it?

He seldom drinks wine, does he?

5.4. Thắc mắc đuôi với lớn V

Nếu câu tất cả chủ ngữ là một trong những mệnh đề, một danh ngữ, hễ từ dạng to V thì phần thắc mắc đuôi sẽ dùng IT là nhà ngữ.Ví dụ:

To play video games doesn’t entertain us much, does it?

Going swimming in the summer is never boring, is it?

5.5. Câu hỏi đuôi với I WISH

Nếu câu sinh sống mệnh đề đó là câu điều cầu thì phần thắc mắc đuôi sẽ dùng MAY.Ví dụ:

She wishes she would become beautiful, may she?

I wish to study English, may I ?

5.6. Câu hỏi đuôi cùng với MUST

Nếu câu làm việc mệnh đề chủ yếu có đựng MUST chỉ sự cần thiết thì phần câu hỏi đuôi sử dụng NEEDN’T.

Ví dụ:

They must study hard, needn’t they? (Must chỉ sự đề xuất thiết: => sử dụng needn’t).You mustn’t come late, must you? (Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must).He must be a very intelligent student, isn’t he? (Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => nhờ vào động tự theo sau must).You must have stolen my bike, haven’t you? (Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong phương pháp must +have+ p.p) : => cần sử dụng have/has).

5.7. Câu hỏi đuôi với HAD BETTER, WOULD RATHER

Nếu câu sinh hoạt mệnh đề chính có đựng HAD BETTER hoặc WOULD RATHER, ta coi HAD, WOULD là trợ đụng từ và phân chia phần thắc mắc đuôi như bình thường.

Ví dụ:

He’d better stay, hadn’t he?

You’d rather go, wouldn’t you?

5.8. Câu hỏi đuôi LET’S

Câu sử dụng LET’S thì câu hỏi đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go for a picnic, shall we?

5.9. Thắc mắc đuôi cùng với NOBODY, NOTHING, NO ONE

Đối cùng với câu tất cả chủ ngữ là NOBODY, NO ONE được coi như như câu tường thuật bao phủ định nên thắc mắc đuôi đang ở dạng khẳng định. Đặc biệt, cùng với NO ONE, NOBODY, thì phần câu hỏi đuôi đang là THEY, còn cùng với NOTHING thì phần thắc mắc đuôi vẫn là IT.

Ví dụ: Nobody cheated in the exam, did hey?

Nothing went wrong while I was gone, did it?

5.10. Câu hỏi đuôi cùng với IT SEEMS THAT

Câu có kết cấu IT SEEMS THAT… thì mệnh đề chủ yếu sẽ là mệnh đề lép vế THAT, phần thắc mắc đuôi sẽ vận dụng quy tắc như bình thường.

Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you ?

5.11. Câu hỏi đuôi cùng với mệnh đề đó là câu mệnh lệnh

Nếu câu tại phần mệnh đề đó là câu nhiệm vụ thì phần câu hỏi đuôi vẫn là “will you?”

Ví dụ: open the door, will you?

Don’t be late, will you?

5.12. Thắc mắc đuôi dạng đặc trưng với ONE

Nếu công ty ngữ của mệnh đề chính là ONE thì phần thắc mắc đuôi sẽ có chủ ngữ là ONE/YOU.

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?

5.13. Thắc mắc đuôi với I THINK/ FEEL/ EXPECT

Nếu có cấu tạo dạng: I + đụng từ tình thái (feel, think, expect,…) + clause, thì phần thắc mắc đuôi sẽ tiến hành chia theo mệnh đề phụ vào câu. Lúc đó, ta áp dụng những quy tắc câu hỏi đuôi như bình thường.

Lưu ý: Khi các động trường đoản cú này sinh sống dạng đậy định thì phần thắc mắc đuôi sẽ phân chia ở dạng khẳng định. Tuy nhiên, chủ ngữ ở phần câu hỏi đuôi vẫn là công ty ngữ của mệnh đề phụ.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he?

I don’t believe Mary can do it, can she?

5.14. Thắc mắc đuôi với USED TO

Trường đúng theo này, ta cứ việc xem USED TO là một trong những động từ phân chia ở thì thừa khứ. Bởi vì đó, câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ cồn từ DID.

Ví dụ: She used to lớn live here, didn’t she?

5.15. Thắc mắc đuôi với HAVE TO

Với hễ từ khuyết thiếu hụt “have/ has/ had to”, ta dùng trợ rượu cồn từ “do/ does/ did” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: She has khổng lồ go khổng lồ work, doesn’t she?

5.16. Câu hỏi đuôi với nhà ngữ THIS/THAT

This/ that được thay bằng it cho thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Cách Tổ Chức Trung Thu Cho Thiếu Nhi, 5 2020 Sáng Tạo, Ý Nghĩa

Ví dụ:

This is your wife, isn’t it?

That’s the guy who was on TV the other night, isn’t it?

6. Bài xích tập về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

*
Bài tập về thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1:

We aren’t late,____?You weren’t sleeping,____?She wasn’t at trang chủ yesterday,____?She can’t speak Arabic,____?They won’t be late,____?She doesn’t have any children,____?They didn’t go out last Sunday,____?We hadn’t been to lớn London before,____?She hasn’t eaten all the cake,____?They mustn’t come early,____?

Bài 2:

It was cold yesterday,____?They’ve been to lớn Japan,____?John must stay,____?They’ll have finished before nine,____?He had forgotten his wallet,____?She’ll have been cooking all day,____?He went to lớn the các buổi party last night,___?They live in London,___?We’re working tomorrow,____?She’ll come at six,____?

Đáp án:

Bài 1:

We aren’t late, are we?You weren’t sleeping, were you?She wasn’t at home yesterday, was she?She can’t speak Arabic, can she?They won’t be late, will they?She doesn’t have any children, does she?They didn’t go out last Sunday, did they?We hadn’t been khổng lồ London before, had we?She hasn’t eaten all the cake, has she?They mustn’t come early, must they?

Bài 2:

It was cold yesterday, wasn’t it?They’ve been to Japan, haven’t they?John must stay, mustn’t he?They’ll have finished before nine, won’t they?He had forgotten his wallet, hadn’t he?She’ll have been cooking all day, won’t she?He went to lớn the buổi tiệc nhỏ last night, didn’t he?They live in London, don’t they?We’re working tomorrow, aren’t we?She’ll come at six, won’t she?

Trên đấy là tổng thích hợp về ngữ pháp và bài bác tập vận dụng của câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ anh do 4Life English Center (magmareport.net) thực hiện.