Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm con số giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một trong những phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: luật lệ đếmBài 2: hoán vị - Chỉnh đúng theo - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép demo và biến hóa cốBài 5: phần trăm của biến cốÔn tập chương 2 bài 1-2: phương thức quy hấp thụ toán học - dãy sốBài 3: cung cấp số cộngBài 4: cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của dãy sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàmBài 2: những quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
100 bài tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác
Trang trước
Trang sau

100 bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác

Để học tốt Đại Số cùng Giải tích lớp 11, dưới đấy là mục lục những bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11 Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác. Bạn vào tên bài bác để quan sát và theo dõi phần bài bác tập và thắc mắc trắc nghiệm có đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 11 chương 1


Trắc nghiệm Hàm số lượng giác gồm đáp án

Câu 1. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) tất cả tập xác minh là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án


Câu 2.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) bao gồm tập xác định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Câu 3.Tập khẳng định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải D


Câu 4.Hàm số :

*

có tập khẳng định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 5.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) với k ∈ Z.

Khoảng nào sau đây không bên trong tập khẳng định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Câu 6.Hàm số :

*

có tập xác định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

Câu 7.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 8.Hàm số

*
thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 9.Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

Câu 10.Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bạn dạng có đáp án

Câu 1: Phương trình sinx = cosx có số nghiệm nằm trong đoạn <0;π> là:

A.1

B.4

C.5

D.2

Hiển thị đáp án

Ta bao gồm sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> nên k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình nằm trong <0;π>.Chọn giải đáp A


Câu 2: Phương trình sin2x = 1 bao gồm nghiệm là:

A.π/2+k4π, k ∈ Z.

B.π/2+kπ, k ∈ Z.

C.π/4+k2π, k ∈ Z.

D.π/4+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 3: Phương trình sin2 x/3 = 1 tất cả nghiệm là:

A.π/2+k2π, k ∈ Z.

B.3π/2+k2π, k ∈ Z.

C.3π/2+k3π, k ∈ Z.

D.kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án
*

Chọn câu trả lời C


Câu 4: Phương trình 2cosx - √3 = 0 tất cả tập nghiệm trong tầm (0;2π) là:

*
Hiển thị đáp án
*

Chọn giải đáp A


Câu 5: Phương trình sin(πcos2x) = 1 tất cả nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z.

B.π+k2π, k ∈ Z.

C.π/2+kπ, k ∈ Z.

D.±π/6+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Phương trình cosx/2 = - 1 bao gồm nghiệm là:

A.x = 2π + k4π, k ∈ Z. B.x = k2π, k ∈ Z.

C.x = π + k2π, k ∈ Z. D.x = 2π + kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Phương trình cos23x = 1 có nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Phương trình tan( x - π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Phương trình cot( x + π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Ăn Chuối Có Tác Dụng Gì Cho Nữ Giới Khỏe Mạnh Thế Nào? 5 Lý Do Phụ Nữ Tuổi 50 Nên Ăn Chuối

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải B


Câu 10: vào <0;π>,phương trình sinx = 1 – cos2x gồm tập nghiệm là:

*
Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D


Giới thiệu kênh Youtube magmareport.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, magmareport.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học giỏi 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.magmareport.net