Câu trần thuật trong giờ đồng hồ Anh là gì? câu tường thuật dạng câu hỏi với bài tập câu tường thuật nâng cao là những trong số những vấn đề được quan lại tâm nhất khi học giờ Anh. Câu tường thuật là 1 trong những điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh. Phần nhiều những người học tiếng Anh khi tham gia học đến phần sẽ gặp gỡ khó khăn vào việc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và ngược lại do chưa thâu tóm rõ định nghĩa câu tường thuật, những loại câu trần thuật và không có cách thức luyện tập bài xích tập ngữ pháp về câu tường thuật chuẩn.

Bạn đang xem: Câu tường thuật tiếng anh


Nội dung bài xích viết

2 những loại câu trần thuật trong giờ đồng hồ Anh cơ bản2.1 các loại 1: Câu tường thuật của câu phạt biểu2.1.2 bước 2: biện pháp lùi thì vào câu tường thuật2.2 các loại 2: Câu tường thuật giờ Anh dạng câu hỏi2.3 loại 3: Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh2.4 Câu tường thuật sống dạng câu đk ở tiếng nói gián tiếp:3 bài bác tập về câu tường thuật, bao gồm kèm đáp án3.1 CÓ THỂ BẠN quan tiền TÂM

Câu tường thuật giờ Anh là gì?

Câu trần thuật trong tiếng Anh gọi là Reported Speech, là các loại câu loại gián tiếp dùng để làm thuật lại lời nói hoặc một câu chuyện của một fan khác. Tốt nói dễ dàng là gửi từ câu trực tiếp sang câu con gián tiếp bằng bề ngoài tường thuật.

Download Now: tư liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh


*

Câu trần thuật trong tiếng Anh


Các các loại câu tường thuật trong tiếng Anh cơ bản

Ở nút căn bản, chúng ta có 3 loại câu tường thuật chính là câu trần thuật của câu phân phát biểu, câu tường thuật dạng câu hỏi cùng câu tường thuật câu mệnh lệnh.

Loại 1: Câu tường thuật của câu phát biểu

Cấu trúc câu: S + say(s)/said hoặc tell(s)/told + (that) + S + V.

Đây là các loại câu trần thuật trong giờ Anh thông dụng, thường để thuật lại gần như lời nói, mẩu chuyện của một tín đồ khác đang nói. Gồm 4 cách để tạo thành câu tường thuật ở nhiều loại này.

Bước 1: lựa chọn động từ reviews say hoặc tell (Quá khứ: Said hoặc told)

Lưu ý: Động từ trình làng trong câu con gián tiếp thường được phân tách ở thì quá khứ với liên từ bỏ “that” hoàn toàn có thể được lược bỏ.

VD: He told her (that) he didn’t love her anymore.

Bước 2: giải pháp lùi thì vào câu tường thuật

Thông thường chúng ta sẽ lùi một thì so với thì được áp dụng trong câu trực tiếp. Các bạn xem chi tiết trong bảng bên dưới đây.

Tường thuật trực tiếp Tường thuật loại gián tiếp (tương đương)
Simple present (Hiện trên đơn)Simple past (Quá khứ đơn)
Present continuous (Hiện tại tiếp diễn)Past continuous (Quá khứ tiếp diễn)
Simple past (Quá khứ đơn) Past perfect (Quá khứ hoàn thành)
Present perfect (Hiện tại hoàn thành) Past perfect (Quá khứ hoàn thành)
Past perfect (Quá khứ hoàn thành)Past perfect (Quá khứ hoàn thành)
Present perfect continuous (Hiện tại chấm dứt tiếp diễn)Past perfect continuous (Quá khứ kết thúc tiếp diễn)
Past continuous (Quá khứ tiếp diễn)Past perfect continuous (Quá khứ kết thúc tiếp diễn)
Future (Tương lai đơn)Present conditional (Điều kiện ở hiện nay tại)
Future continuous (Tương lai tiếp diễn)Conditional continuous (Điều khiếu nại tiếp diễn)
Lưu ý:

– Modal verbs:

Can → CouldMay → MightMust → Must/Had to

– không lùi thì với những modal verbs: might, could, would, should, ought to.

– ko lùi thì khi Động từ tường thuật (say/tell) ở bây giờ hay câu tường thuật chỉ một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

VD:

Daniel said: “You can go with him to lớn the university”. → Daniel said I could go with him lớn the university.

She said: “I have seen that girl”. → She said she had seen that girl.

Bước 3: Đổi đại tự nhân xưng, đại từ và tính trường đoản cú sở hữu
Trong câu trực tiếpTrong câu tường thuật
Đại trường đoản cú nhân xưngIWeYouHe, SheTheyI, we
Đại từ bỏ sở hữu MineOursYoursHis, hersTheirsMine, Ours
Tính tự sở hữuMyOurYourHis, herTheirMy, Our
Tân ngữMeUsYouHim, herThemMe, us

Lưu ý: lúc tường thuật câu nói của mình thì những đại từ, tính trường đoản cú trên ko đổi.

Bước 4: Đổi những từ chỉ về xứ sở và thời hạn cho phù hợp

Dưới đây là bảng các từ chỉ khu vực chốn, thời gian thông dụng nhất trong giờ đồng hồ Anh mà shop chúng tôi đã tổng vừa lòng lại đến bạn:

DIRECT (Trực tiếp)INDIRECT (Gián tiếp)

This

These

Here

Now

Today

Yesterday

The day before yesterday

Tomorrow

The day after tomorrow

Ago

This week

Last week

Next week

That

Those

There

Then; at the time

That day

The day before; the previous day

Two days before

The day after; the next/following day

Two days after; in two days’ time

Before

That week

The week before; the previous week

The week after; the following/next week

Loại 2: Câu tường thuật giờ đồng hồ Anh dạng câu hỏi

Câu trần thuật dạng câu hỏi gồm gồm 2 loại đó là câu hỏi Yes/No question cùng Wh-Question.

Yes/No Question

Câu hỏi Yes/No question là dạng câu hỏi đơn giản trong giờ đồng hồ Anh, thường bước đầu bắt đụng từ lớn BE hoặc trợ rượu cồn từ.

Các bước làm vẫn tương tự như như câu trần thuật dạng câu phân phát biểu, tuy vậy cần lưu ý những điều sau:

Sử dụng động từ ra mắt “ask” hoặc inquire, wonder, want lớn know,.. + liên từ.Sử dụng “If” hoặc “whether” ngay sau rượu cồn từ giới thiệu của mệnh đề chủ yếu để thể hiện ý nghĩa có hoặc không.

S + asked (+object) + if/whether + subject + V.

VD: He said, “Do you lượt thích strawberry?” (Anh ấy nói, “Bạn tất cả thích dâu không?”)

→ He asked me if/whether I lượt thích strawberry. (Anh ấy hỏi tôi là tôi bao gồm thích dâu không.)

Wh-Question

Câu tường thuật dạng câu hỏi Wh- là một số loại câu ban đầu bắt những từ ngờ vực như Who, When, What,… cách làm vẫn tương tự như 4 cách chuyển sang trọng câu bổn phận trong giờ đồng hồ Anh, mặc dù cần lưu ý những điều sau:

Lặp lại từ nhằm hỏi sau cồn từ giới thiệuĐổi trơ trẽn tự câu thành câu trằn thuật

S + asked (+Object) + What/When/… + Subject +Verb

VD: My mother said, ‘What time vì you go to the bed?’ (Mẹ tôi nói, ‘Mấy giờ các bạn sẽ đi ngủ?’)

My mother want lớn know what time I go lớn the bed. (Mẹ tôi mong biết mấy giờ tôi sẽ đi ngủ.)

Loại 3: Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh

Câu tường thuật các loại câu bổn phận khẳng định cấu trúc như sau:

S + told + O + to-infinitive.

VD: – “Please call me, Mary.” Tom said. (Tom nói: “Hãy hotline tôi nhé Mary”.)

Tom told Mary to điện thoại tư vấn him. (Tom bảo Mary hãy gọi cho anh ấy.)

Câu tường thuật nhiều loại câu nghĩa vụ phủ định bao gồm dạng:

S + told + O + not to-infinitive.

VD:Don’t eat in bus!” the driver said. (“Không nạp năng lượng trên xe cộ buýt”, bác tài nói.)

The driver told the passengers not to lớn eat in bus. (Tài xế nói với những người hành khách hàng không nạp năng lượng trên xe pháo buýt.)

Một số rượu cồn từ phổ biến khi câu è cổ thuật dạng mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu điều kiện ở khẩu ca gián tiếp:

a.Điều kiện tất cả thật, có thể xảy ra (điều khiếu nại loại 1):

– họ áp dụng quy tắc phổ biến của khẩu ca gián tiếp (lùi thì).

VD: He said, “If I have much money, I’ll travel around the world.” -> He said (that) If he had much money, he would travel around the world.

b.Điều kiện không có thật/giả sử (điều kiện các loại 2, một số loại 3):

– họ giữ nguyên,không đổi.

VD: ”If I had two wings, I would fly everywhere”, he said -> He said If he had two wings, he would fly everywhere.

Bài tập về câu tường thuật, có kèm đáp án

“Open the door,” she said lớn them.

– She told them………………………………………………………….

“Where are you going?” he asked her.

– He asked her where…………………………………………………

“Bring it back if it doesn’t fit”, I said khổng lồ them.

– I told… ………………………………………………………………….

“Is it going to be a fine day today?” I asked my mother.

– I asked her… …………………………………………………………..

“I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.

– He told Jack that…. …………………………………………………….

“I’m very sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Mary.

– Paul apologized………………………………………………………………………….

“Breakfast will not be served after 9.30,” said the notice.

– The notice said that……………………………………………………………………

“Linda, please don’t tell anyone my new number phone,” said Mary.

– Mary asked………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Truyện Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga, Soạn Bài Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga

ĐÁP ÁN:

She told them to xuất hiện the door. He asked her where she was going. I told them khổng lồ bring it back if it didn’t fit. I asked my mother whether/ if it was going khổng lồ be a fine day that day. He told Jack that he would phone him the following day. Paul apologized lớn Mary for giving her the wrong number. The notice said that breakfast would not be served after 9.30. Mary asked Linda not to tell anyone her new number phone.

magmareport.net chúc bạn học tập tốt!

Dành đến bạn:

Bạn vẫn tìm một trung trọng tâm tiếng Anh uy tín và bảo vệ chất lượng giảng dạy? magmareport.net English Center – chọn lựa đúng nhất giành cho bạn! Đăng ký kết nhận support miễn giá tiền ngay hôm nay!