Đối với các chất khí, đối sánh tương quan về số mol trùng với đối sánh tương quan vể thể tích. Vì thế từ phương trình hoá học ở trên, ta bao gồm :

Cứ 1 lít ankan tính năng với 3n+12lít O2

Cứ nửa lít ankan tác dụng với 6,0 lít O2.

Bạn đang xem: Chất a là một ankan thể khí

3n+12=61,2=5

⇒ n = 3 ; CTPT hóa học A là C3H8.

2.

*


Chất sau tên là gì?

*


Hỗn phù hợp M chứa hai ankan tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,20 g M buộc phải dùng vừa không còn 54,88 lít O2(lấy sinh sống đktc).

Xác định phương pháp phân tử và xác suất về khối lượng của từng chất trong lếu láo hợp


Để đốt cháy trọn vẹn 1,45 g một ankan nên dùng vừa hết 3,64 lít O2(lấy sống đktc).

1. Xác minh công thức phân tử của ankan đó.

2. Viết công thức cấu trúc các đổng phân ứng với cách làm phân tử đó. Ghi tên tương ứng.


Khi đốt cháy trọn vẹn 1,8 g một ankan, tín đồ ta thấy trong sản phẩm tạo thành trọng lượng CO2nhiều hơn khối lượng H2O là 2,8 g.

1. Xác định công thức phân tử của ankan mang đốt.

2. Viết công thức kết cấu và tên tất cả các đồng phân ứng với cách làm phân tử đó.


Viết công thức cấu trúc thu gọn của:

1. 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan.

2. 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan.


Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g lếu láo hợp bao gồm hexan và octan bạn ta chiếm được 4,48 lít CO2(đktc).

Xác định xác suất về cân nặng của từng hóa học trong tất cả hổn hợp ankan sở hữu đốt.


Cho công thức:

*

Tên đúng của hóa học này là


Gọi tên IUPAC của các ankan có công thức sau đây:

1.(CH3)2CH−CH2−C(CH3)3(tên thông dụng là isooctan)

2.CH3−CH2−CH(CH3)−CH(CH3)−4−CH(CH3)2


Hỗn vừa lòng X cất ancol etylic (C2H5OH) cùng hai ankan sau đó nhau trong hàng đồng đẳng. Khi đốt cháy trọn vẹn 18,9 g X, thu được 26,10 g H2O cùng 26,88 lít CO2(đktc).

Xem thêm: Quy Tắc Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Tiếng Việt, Quy Tắc Sắp Xếp Tên Theo Abc

Xác định công thức phân tử và xác suất về khối lượng của từng ankan trong hỗn hợp X.


Công thức kết cấu nào sau đây phù hợp với tên 2,3-đimetylhexan?

*


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam