Đáp án và lý giải chính xác thắc mắc trắc nghiệm: “Chất như thế nào sau đây là amin bậc 2:” cùng với loài kiến thức định hướng liên quan là tài liệu có ích môn chất hóa học 12 vị Top lời giải biên soạn dành riêng cho chúng ta học sinh cùng thầy thầy giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Chất nào là amin bậc 2

Trắc nghiệm: chất nào sau đây là amin bậc 2:

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. CH3NHC2H5.

Giải thích:

- Chỉ bao gồm CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

- Đối với các đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

- giữ ý: Bậc của amin là số nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị sửa chữa bởi gốc hiđrocacbon.

Cùng Top lời giải trang bị thêm nhiều kiến thức có lợi cho mình trải qua bài tìm hiểu về Amin tiếp sau đây nhé!

Kiến thức xem thêm về Amin


I. Khái niệm, phân loại của Amin

1. Quan niệm của Amin

- Khi sửa chữa thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay những gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

*
hóa học nào sau đó là amin bậc 2:" width="506">

2. Phân một số loại của Amin

- Amin được phân nhiều loại theo sệt điểm cấu sản xuất của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) với theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

- giữ ý: Bậc của amin được tính bằng số cội hidrocacbon links trực tiếp với nguyên tử N

Ví dụ: 

CH3CH2CH2NH2 là amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 là amin bậc 2

(CH3)3N là amin bậc 3

II. Đồng phân, danh pháp của Amin

1. Đồng phân của Amin

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân địa chỉ nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: các đồng phân của C4H11N.

2. Danh pháp của Amin

a. Giải pháp gọi tên theo danh pháp nơi bắt đầu – chức: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Cách gọi tên theo danh pháp ráng thế: Tên hiđrocacbon + vị trí + amin

Lưu ý:

- Tên các nhóm ankyl phát âm theo thiết bị tự chữ cái a, b, c, … + amin.

- Với những amin bậc 2 và 3, lựa chọn mạch nhiều năm nhất đựng N có tác dụng mạch chính:

+ có 2 đội ankyl → thêm một chữ N ngơi nghỉ đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ tất cả 3 nhóm ankyl → thêm 2 chữ N ở đầu (nếu trong 3 nhóm thế tất cả 2 team giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ bao gồm 3 team ankyl khác nhau → 2 chữ N giải pháp nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.


+ Khi team –NH2 đóng vai trò nhóm núm thì call là đội amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. Tính chất vật lý của Amin

- hóa học rắn, dạng tinh thể, không màu, vị tương đối ngọt.

- ánh sáng nóng tung cao, dễ tan vào nước bởi amin tồn tại sinh hoạt dạng ion lưỡng cực:

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– cùng etylamin là những chất khí bám mùi khai cực nhọc chịu, độc, dễ dàng tan vào nước, những amin đồng đẳng cao hơn là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Anilin là hóa học lỏng, ánh sáng sôi là 184oC, không màu, rất độc, ít tan vào nước, tan trong ancol cùng benzen.

IV. đặc điểm hóa học của Amin

1. Tính bazo của amin

- Nhúng quỳ tím vào hỗn hợp metylamin hoặc propylamin, quỳ tím=> chuyển xanh. Vị khi tung trong nước xuất hiện ion OH–. 

Ví dụ:

CH3NH2 + H2O → ⌈CH3NH3⌉+ +OH–

- Nhờ có tính bazơ, amin tác dụng với axit có mặt muối amoni.

Ví dụ:

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 (Metylamoni sulfat)

- các amin bao gồm tính bazơ táo tợn hơn sẽ đẩy được những amin bao gồm tính bazơ yếu rộng hoặc những bazơ yếu ra khỏi muối của nó.

Ví dụ:

CuCl2 + 2CH3NH2 + 2H2O → 2

2. Phản nghịch ứng với acid nitro

a. Amin bậc 1:

- Amin bậc một dãy béo công dụng với axit nitrơ chế tạo ra thành ancol tương xứng và giải hòa khí N2

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

b. Amin bậc hai:

- Amin bậc hai hàng béo cũng tương tự dãy thơm đều công dụng với axit nitrơ sinh ra nitrosamin (nitrosoamin) là rất nhiều chất màu vàng, dựa vào đó minh bạch được amin bậc nhị với amin bậc một:

(CH3)2NH + HONO → (CH3)2N-N=O + H2O

c. Amin bậc ba

Amin bậc 3 dãy khủng không tính năng với axit nitrơ hoặc chỉ sinh sản thành muối không bền dễ bị thủy phân

V. Ứng dụng với điều chế của Amin

1. Ứng dụng của Amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số áp dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → +

Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền chất cho một vài đúng theo chất bao gồm tầm quan trọng đặc biệt công nghiệp 

+ vũ khí hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là nguyên vật liệu thô cho sản xuất nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm 

- một vài ứng dụng của anilin

+ phân phối polime.

+ Sản xuất hóa học dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

- Rán, nướng những loại thức ăn uống giàu protein ở nhiệt độ cao tạo nên các amin dị vòng. Các chất này lộ diện nhiều duy nhất ở số đông phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ko kể của thực phẩm rán nướng.

Xem thêm: Soạn Bài Mùa Xuân Của Tôi Ngắn Nhất, Soạn Bài Mùa Xuân Của Tôi

- những ankylamin được sử dụng trong tổng đúng theo hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng hợp polime.

- Anilin là nguyên liệu quan trọng đặc biệt trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế tác sinh học (streptoxit, suafaguaniđin,...)