Bậc của amin được xem bằng số nguyên tử H trong phân tử amoniac được thay thế bằng cội hiđrocacbon

Trimetylamin : (CH3)3N (amin bậc III)

Đimetylamin : CH3NHCH3 (amin bậc II)

Metylamin : CH3NH2 (amin bậc I)

Phenylamin : C6H5NH2 (amin bậc I)
Bạn đang xem: Chất nào sau đây là amin bậc 3

*
*
*
*
*
*
*
*

Công thức phân tử tổng quát của amin thơm (có 1 vòng benzen), đối chọi chức (các links C-C bên cạnh vòng đầy đủ no) là


Cho những amin sau : CH3NH2, (C2H5)2NH, C3H7NH2, C2H5NH2, (C6H5)3N, (CH3)2NH, C6H5NH2. Số amin bậc I là


Sắp xếp các amin theo vật dụng tự bậc amin tăng mạnh : etylmetylamin (1); etylđimetylamin (2); isopropylamin (3).


Trong các amin sau : (A) CH3CH(CH3)NH2­; (B) H2NCH2CH2NH2; (D) CH3CH2CH2NHCH3

Các amin bậc 1 và tên thường gọi tương ứng là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Pin On Sách Hay - Cô Giáo Liên Bạn Cô Giáo Thảo

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.