Phần dưới tổng thích hợp 38 bài bác tập trắc nghiệm về tính tỉ khối unique khí môn chất hóa học lớp 8 chọn lọc, tất cả lời giải chi tiết đầy đủ câu hỏi lý thuyết và những dạng bài tập. Hi vọng với loạt bài này sẽ giúp học sinh bao gồm thêm bài bác tập từ bỏ luyện từ đó học xuất sắc môn chất hóa học lớp 8 hơn.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây nặng hơn không khí

Câu 1: Khí N2 nhẹ nhàng hơn khí nào sau đây?

A.H2.

B.NH3.

C.C2H2.

D.O2.

Lời giải:

Ta có: dN2/H2=

*

*

*

*

= 0,875 => khí N2 khối lượng nhẹ hơn khí O2

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2:Biểu thức tính tỉ khối của hóa học A so với không khí là:

Lời giải:

Câu 3:Chất nào tiếp sau đây nặng rộng không khí?

A.SO2.

B.H2.

C.CH4.

D.N2.

Lời giải:

Không khí có M = 29 g/mol => hóa học nặng hơn không khí là chất tất cả M > 29 g/mol

+) MSO2=32+16.2=64MSO2=32+16.2=64 > 29 => khí SO2 nặng rộng không khí

+) MH2=2.1=2MH2=2.1=2 khí H2 nhẹ nhàng hơn không khí

+) MCH4=12+1.4=16MCH4=12+1.4=16 khí CH4 khối lượng nhẹ hơn không khí

+) MN2=2.14=28MN2=2.14=28 khí N2 nhẹ hơn không khí

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 4:Có phần lớn khí sau: N2, O2, Cl2, CO, CO2, SO2. đa số khí nặng rộng không khí là:

A.N2, O2, Cl2, CO

B.O2, Cl2, CO2 , SO2

C.N2, O2, Cl2, SO2

D.N2, Cl2, CO, SO2

Lời giải:

Không khí có trọng lượng mol là 29

Những khí nặng rộng không khí là: O2, Cl2, CO2, SO2

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 5:Dãy các chất khí phần đông nặng hơn không khí là:

A.SO2, Cl2, H2S

B.N2, CO2, H2

C.CH4, H2S, O2

D.Cl2, SO2, N2

Lời giải:

Dãy các chất khí mọi nặng hơn không khí là: SO2, Cl2, H2S

B bao gồm N2( M=28) với H2(M=2) khối lượng nhẹ hơn không khí

C bao gồm CH4 có M =16 khối lượng nhẹ hơn không khí

D tất cả N2nhẹ rộng không khí

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 6:Dãy gồm những chất khí khối lượng nhẹ hơn không khí là

A.CO2, H2, O3.

B.SO2, Cl2, N2.

C.NO2, H2, SO3.

D.NH3, H2, CH4.

Lời giải:

Không khí tất cả M = 29 g/mol => chất nhẹ hơn không khí là chất tất cả M MCO2=12+16.2=44 > 29 => khí CO2 nặng rộng không khí

+) một số loại B vì: MSO2=32+16.2=64 > 29 => khí SO2 nặng hơn không khí

+) loại C vì: MNO2=14+16.2=46 > 29 => khí NO2 nặng rộng không khí

Đáp án phải chọn là: D

Câu 7:Chất khí nhẹ hơn không khí là:

A.Cl2

B.C2H6

C.CH4

D.NO2

Lời giải:

Khí Cl2 tất cả phân tử khối là 71

Khí C2H6 có phân tử khối là 30

Khí CH4 gồm phân tử khối là 16

Khí NO2 tất cả phân tử khối là 46

Các khí Cl2, C2H6, NO2 bao gồm phân tử khối lớn hơn 29 nên các khí này nặng rộng không khí. Khí CH4 bao gồm phân tử khối nhỏ dại hơn 29 nên khối lượng nhẹ hơn không khí

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 8:Tỉ khối của khí A so với không khí là dA/KK MA Đáp án D

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 9: Dãy các chất khí đều nhẹ hơn không khí là:

A.CO2, O2, H2S, N2

B.N2, CH4, H2, C2H2

C.CH4, H2S, CO2, C2H4

D.Cl2, SO2, N2, CH4

Lời giải:

Dãy những chất khí đều nhẹ hơn không khí là: N2, CH4, H2, C2H2

A bao gồm CO2 (M =44) nặng rộng không khí

C gồm CO2 (M =44) nặng rộng không khí

D bao gồm Cl2 ( M=71) cùng SO­2( M=64) nặng hơn không khí

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 10: Tỉ khối của A đối với H2 là 22. A là khí nào sau đây?

A.NO2.

B.N2.

C.CO2.

D.Cl2.

Lời giải:

dA/H2=

*

=22=>MA=22.MH2=22.2=44 g/mol

Loại A bởi NO2 bao gồm M = 14 + 16.2 = 46

Loại B bởi vì N2 bao gồm M = 2.14 = 28

Chọn C vày CO2 có M = 12 + 16.2 = 44

Loại D vì chưng Cl2 bao gồm M = 2.35,5 = 71

Đáp án phải chọn là: C

Câu 11: Tỉ khối của khí B đối với oxi là 0,5 với tỉ khối của khí A so với khí B là 2,125. Trọng lượng mol của khí A là

A.32 g/mol.

B.34 g/mol.


=>MX2=(12.2+2).2,731≈71

Mà = 2.MX = 71 => MX = 35,5

Vậy khí đề xuất tìm là Cl2

Đáp án phải chọn là: C

Câu 13:Một halogen X gồm tỉ khối hơi so với canxi bởi 4. Xác định ký hiệu cùng tên gọi.

A.Clo, Cl

B.Brom, Br

C.iot, I

D.Flo, F

Lời giải:

Halogen bao gồm công thức phân tử là X2.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê, Tóm Tắt: Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

Áp dụng phương pháp tính tỉ khối:

X2= 160 => 2X = 160 => X = 80X là brom, kí hiệu Br

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14:Khí A bao gồm công thức dạng RO2. Biết dA/KK= 1,5862. Hãy xác minh công thức của khí A.

A.SO2

B.NO2

C.CO2

D.H2O

Lời giải:

Tỉ khối của A so với không khí là 1,5862 => MA = 29 . DA/KK = 29.1,5862 = 46 g/mol

Khối lượng mol của khí A là

MRO2=MR+2.MO => MR = 46 – 2.16 = 14 gam

=>R là N

=> cách làm của A là NO2

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15:Oxit gồm công thức hoá học RO2, trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Trọng lượng của R trong 1 mol oxit là:

A.16g

B.32g

C.48g

D.64g

Lời giải:

Ta bao gồm mỗi yếu tố chiếm một nửa khối lượng

=> %O = %R = 50%

Mặt khác %O = (MO : MRO2) . 100% = <32 : (MR + 32)> . 100% = 50%

=> MR = 32g/mol

1 mol RO2 gồm 1mol R => mR = 32 . 1 = 32g

=> Đáp án B

Đáp án phải chọn là: B

Câu 16:Tỉ khối của tất cả hổn hợp X cất 3,36 lít khí H2 và 6,72 lít khí N2 (đều đo làm việc đktc) so với khí heli là: