câu hỏi trong đề: bài tập Trắc nghiệm Hóa 9 bài 1: đặc thù hóa học và Khái quát về việc phân các loại oxit (có đáp án)
*
Giải vì Vietjack

Đáp án: B

Na2O là oxit bazơ nên chức năng với nước được dung dịch bazơ.

Bạn đang xem: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ

PTHH:

Na2O + H2O → 2NaOH


Một oxit được tạo bởi 2 nhân tố là sắt và oxi, trong các số đó tỉ lệ trọng lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Phương pháp hoá học tập của oxit fe là:


Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại có hóa trị II bởi dung dịchH2SO4">H2SO4 tất cả nồng độ 14,00% vừa đủ thì thu được một hỗn hợp muối có nồng độ 16,22%. Oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II bên trên là


Hoà chảy 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II nên dùng 30g dd HCl 7,3%. Phương pháp của oxit sắt kẽm kim loại là:


Một oxit của photpho tất cả thành phần tỷ lệ của p bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Cách làm hoá học của oxit là:


I. đặc điểm hóa học tập của oxit

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ gồm những tính chất hóa học tập nào ?

a) tác dụng với nước: một số trong những oxit bazơ chức năng với nước chế tác thành dung dịch bazơ (kiềm).

Ví dụ:

Na2O+H2O→ NaOH

CaO+H2O→Ca (OH)2

Những oxit bazơ công dụng với nước sản xuất thành dung dịch kiềm là: Li2O,Na2O,K2O, CaO, BaO …

Hình 1: canxi oxit tính năng với nước

b) tính năng với axit: Oxit bazơ + axit → muối bột + nước

Ví dụ:

Hình 2: CuO chức năng với hỗn hợp HCl

c) công dụng với oxit axit: một số trong những oxit bazơ, là hồ hết oxit bazơ rã trong nước (như Li2O,Na2O,K2O,CaO, BaO …) công dụng với oxit axit tạo thành thành muối.

Ví dụ:

2. Oxit axit: Oxit axit gồm những đặc thù hóa học tập nào ?

a) tác dụng với nước: những oxit axit chức năng với nước sản xuất thành dung dịch axit.

Ví dụ:

Những oxit không giống nhưSO2,N2O5 … cũng có thể có phản ứng tương tự.

Hình 3: KhíSO2 tính năng với nước

b) công dụng với hỗn hợp bazơ: Oxit axit + hỗn hợp bazơ → muối + nước.

Ví dụ:

Những oxit khác như SO2,P2O5 …cũng có phản ứng tương tự.

Hình 4:SO2 chức năng với hỗn hợp kiềm

c) chức năng với oxit bazơ: Oxit axit công dụng với một trong những oxit bazơ (tan) sản xuất thành muối.

Ví dụ:

3. Oxit lưỡng tính: một số trong những oxit vừa công dụng dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ, hotline là oxit lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO…

Ví dụ:

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo muối): một trong những oxit không công dụng với axit, dung dịch bazơ, nước điện thoại tư vấn là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về việc phân loại oxit

Căn cứ vào đặc thù hóa học tập của oxit, tín đồ ta phân loại oxit thành 4 loại như sau:

1. Oxit bazơ là số đông oxit tác dụng với dung dịch axit sinh sản thành muối cùng nước.

2. Oxit axit là đông đảo oxit chức năng với hỗn hợp bazơ tạo thành muối và nước.

3. Oxit lưỡng tính là rất nhiều oxit công dụng với dung dịch axit và tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo nên thành muối và nước.

Xem thêm: Top 20 Đại Sứ Quán Hàn Quốc Tại Hà Nội Tuyển Dụng, Hãy Làm Việc Cùng Chúng Tôi!

4. Oxit trung tính hay còn gọi là oxit không chế tác muối là hầu như oxit không tính năng với axit, bazơ, nước.