Chọn C. Tia tới tuy vậy song cùng với trục chính vì khi chiếu vì vậy thì tia ló thoát khỏi thấu kính sẽ trải qua tiếp điểm.

Bạn đang xem: Chiếu 1 tia sáng vào 1 thấu kính hội tụ


Chỉ ra câu sai:

Chiếu một chùm tia sáng song song vào một trong những thấu kính hội tụ, theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ thoát khỏi thấu kính sẽ:

A. Loe rộng dần ra

B. Thu nhỏ dần lại

C. Bị thắt lại

D. Gặp gỡ nhau trên một điểm


Thấu kính quy tụ có quánh diểm và tính năng nào bên dưới đây.

A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và có thể chấp nhận được thu được ảnh của mặt trời

B. Có lớp ở giữa mỏng hơn phần rìa không có thể chấp nhận được thu đc ảnh của khía cạnh trời

C. Có phần giữa dày rộng phần rìa có thể chấp nhận được thu được ảnh mặt trời

D. Có phần giữa dày hơn phần rìa không chất nhận được thu đc ảnh của mặt trời


Chỉ ra câu sai.

Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh

B. Hình ảnh của cây nến bên trên màn ảnh có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cây nến

C. Hình ảnh của cây đề xuất trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn to hơn cây nến


Đặt một điểm lưu ý S trước một thấu kính quy tụ và nằm trong tầm tiêu cự (hình 42-43.1 SBT). Dựng hình ảnh S’ của điểm S qua thâu kính sẽ cho. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?

*


Hãy ghép từng phần a), b), c), d), e) với một trong những phần 1, 2, 3, 4, 5 và để được câu hoàn chỉnh có câu chữ đúng.

a. Thấu kính quy tụ là thấu kính có

b. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở ngoài khoảng tầm tiêu cự

c. Một vật để trước thấu kính hộitụ ở trong vòng tiêu cự

d. Một thứ đặt hết sức xa thấu kính hội tụ

e. Ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ

1. Cho hình ảnh thật ngược chiều với vật

2. Thuộc chiều và to hơn vật

3. Phần rìa mỏng manh hơn phần giữa

4. Cho hình ảnh ảo cùng chiều lơn hơn vật

5. Cho hình ảnh thật có vị trí bí quyết thấu kính một khoảng đúng bởi tiêu cự


Câu 6:


Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia đó thoát khỏi thấu kính sẽ song song cùng với trục chính, nếu:

A. Tia cho tới qua quang trung ương mà không trùng cùng với trục chính

B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm tại vị trí trước thấu kính

C. Tia tới song song với trục chính

D. Tia tới bất kì


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại magmareport.net


*

links
tin tức magmareport.net
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


magmareport.net

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magmareport.net

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Pháp Luật Mang Bản Chất Giai Cấp Và Bản Chất Giai Cấp Sâu Sắc?


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


magmareport.net

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magmareport.net