toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một nguồn điện bao gồm 6 acquy như là nhau mắc như hình vẽ. Mỗi acquy gồm suất điện động ξ = 2V, r = 1Ω. Suất điện động và năng lượng điện trở trong của bộ nguồn này là

*

*


Cho bộ nguồn gồm 6 acquy tương tự nhau được mắc thành hai dãy song song cùng với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối liền với nhau. Mỗi acquy có suất điện cồn E = 2 (V) với điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn theo thứ tự là

A. E b = 12 (V);  r b  = 6 (Ω)

B.  E b  = 6 (V);  r b  = 1,5 (Ω).

Bạn đang xem: Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau

C.  E b  = 6 (V);  r b  = 3 (Ω)

D. E b = 12 (V); r b = 3 (Ω).


Cho cỗ nguồn bao gồm 6 acquy tương tự nhau được mắc thành nhị dãy tuy nhiên song cùng với nhau, mỗi dãy bao gồm 3 acquy mắc thông liền với nhau. Từng acquy bao gồm suất điện rượu cồn E = 2 (V) cùng điện trở vào r = 1 (Ω). Suất điện đụng và điện trở trong của bộ nguồn thứu tự là:

A. E b = 12 (V); r b = 6 (Ω).

B. E b = 6 (V); r b = 1,5 (Ω).

C. E b = 6 (V); r b = 3 (Ω).

D. E b = 12 (V); r b = 3 (Ω).


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số ấy bộ nguồn tất cả 8 acquy, mỗi cái gồm suất điện rượu cồn 2V, điện trở vào mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh bao gồm 4 mối cung cấp mắc nối tiếp, đèn dây tóc Đ một số loại 6V – 6W, R1 =

*
, R2 =
*
, R3 =
*
, R4 =
*
. Coi điện trở bóng đèn không cố gắng đổi. Hiệu điện thế giữa nhì điểm A cùng M là

A.4,5V.

B.+3,5V.

C.1,7V.

D.2,5V.


a) Nếu gồm 48 mối cung cấp thì đề nghị mắc chúng như thế nào? Tính công suất của bộ nguồn theo từng cách mắc.

b) Tìm biện pháp mắc sao cho chỉ việc số nguồn không nhiều nhất. Tính số nguồn kia và công suất của cỗ nguồn.


a) Tìm phương pháp mắc nguồn để năng suất tiêu thụ của R là lớn nhất. Tính công suất này.

b) Tìm cách mắc nguồn nhằm công suất tiêu hao của từng nguồn là nhỏ tuổi nhất. Tính hiệu suất này


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, làm lơ điện trở các đoạn dây nói. Biết R 1 = 3 Ω , R 2 = 6 Ω , R 3 = 1 Ω , E = 6V, r=1Ω.

*

Công suất của nguồn điện là?

A. 3W

B. 6W

C. 9W

D. 12W


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở những đoạn dây nói. Biết R 1 = 3 Ω , R 2 = 6 Ω , R 3 = 1 Ω , E = 6V, r=1Ω.

*

Hiệu suất của nguồn điện áp là?

A. 70%

B. 75%

C. 80%

D. 90%


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số đó bộ nguồn bao gồm 8 acquy, mỗi cái tất cả suất điện hễ 2V, điện trở vào mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh gồm 4 nguồn mắc nối tiếp, đèn dây tóc Đ các loại 6V – 6W, R1 = 0,2 Ω , R2 = 0,2 Ω , R3 = 6 Ω , R4 = 4 Ω . Coi điện trở bóng đèn không nạm đổi. Hiệu điện núm giữa hai điểm A cùng M là

*

A. 4,5V.

B. +3,5V.

C. 1,7V.

D.

Xem thêm: 45 Kiểu Tin Nhắn Tin Thả Thính Gái Crush, Những Câu Tán Gái Mới Quen Qua Tin Nhắn Hay Nhất

2,5V.


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số ấy bộ nguồn có 8 acquy, từng cái bao gồm suất điện đụng 2V, năng lượng điện trở trong 0,4Ω mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 mối cung cấp mắc nối tiếp, đèn dây tóc Đ các loại 6V – 6W, R 1 = 0,2 Ω, R 2 = 6 Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = 4 Ω. Coi điện trở bóng đèn không cố gắng đổi. Gọi điện cố gắng giữa nhì điểm A và M là: