Câu hỏi: Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến đổi giá trị độ âm năng lượng điện của nguyên tử những nguyên tố trong đội A như thế nào?

Trả lời : 

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc thù cho năng lực hút electron của nguyên tử kia khi chế tạo ra thành link hóa học.

Bạn đang xem: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố

trong cùng một đội A, đi từ trên xuống bên dưới theo chiều tăng cao của năng lượng điện hạt nhân, độ âm năng lượng điện của nguyên tử các nguyên tố thường bớt dần.

Cùng top lời giải mở rộng kiến thức về độ âm điện nhé!

I. Sự chuyển đổi độ âm điện của các nguyên tố

- Sự chuyển đổi tuần hoàn về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố là vì sao chính dẫn cho sự biến đổi về tính chất của các nguyên tố.

*

- Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử càng lớn thì tính phi kim của chính nó càng dũng mạnh và ngược lại.

- trong chu kì theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân giá trị độ âm năng lượng điện tăng dần.

-Trong đội A theo chiều tăng đột biến của diện tích s hạt nhân, quý giá độ âm điện giảm dần.

- Sự đổi khác giá trị độ âm điện với tính kim loại, tính phi kim tương xứng với nhau.

- Độ âm năng lượng điện của một thành phần càng phệ thì tính phi kim càng mạnh, tính sắt kẽm kim loại càng giảm và ngược lại.

II. Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học


Bảng độ âm năng lượng điện của Pau-ling rước nguyên tử flo làm chuẩn chỉnh để xác minh độ âm năng lượng điện tương đối của các nguyên tử nhân tố khác.

*

Nhận xét: 

- trong một chu kì, độ âm điện của những nguyên tử tăng nhiều từ trái qua đề nghị theo chiều điện tích hạt nhân.

- vào một nhóm, độ âm điện của những nguyên tử sút dần từ bên trên xuống bên dưới theo chiều điện tích hạt nhân.

1. Độ âm điện của halogen

Độ âm năng lượng điện của flo: 3,98

Độ âm năng lượng điện của clo: 3,16

Độ âm năng lượng điện của brom: 2,96

Độ âm năng lượng điện của i ốt: 2,66


Độ âm năng lượng điện của flo là tối đa trong đội halogen. Độ âm điện sút dần theo hướng clo -> brom -> i ốt.

2. Độ âm điện của một vài kim loại

Độ âm điện của kali: 0,82

Độ âm điện của bari: 0,89

Độ âm năng lượng điện của natri: 0,93

Độ âm điện của liti: 0,98

Độ âm năng lượng điện của magie: 1,31

III. Hiệu độ âm năng lượng điện và links hóa học

1. Hiệu độ âm năng lượng điện và links cộng hóa trị không cực

trong các phân tử sinh sản thành vày hai nguyên tử của cùng một nguyên tố chất hóa học như H2,O2,Cl2,... Hiệu độ âm điện của các nguyên tử tham gia link bằng 0. Đó là liên kết cộng hóa trị thuần túy.

Khi các nguyên tử tham gia liên kết có hiệu độ âm điện nhỏ dại hơn 0,4, độ phân rất của liên kết có giá chỉ trị nhỏ dại đến nấc trong thực tiễn không xác định được, link vẫn được xem là liên kết cùng hóa trị không cực.

Như vậy tín đồ ta quy mong rằng: lúc hiệu độ âm năng lượng điện của hai nguyên tử nắm trong tầm từ 0 đến nhỏ dại hơn 0,4 thì links cộng hóa trị được coi là không cực.

2. Hiệu độ âm điện và link cộng hóa trị bao gồm cực

liên kết cộng hóa trị có cực, tức là liên kết cộng hóa trị cơ mà cặp electron thông thường bị lệch về phía một nguyên tử gia nhập liên kết, được tạo thành thành giữa những nguyên tử có hiệu âm năng lượng điện nằm trong vòng từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

Thí dụ: Liên kết H−Cl với hiệu âm điện của clo và hiđro bằng 0,96 là links cộng hóa trị gồm cực.

links H−O trong phân tử nước cùng với hiệu độ âm năng lượng điện giữa oxi và hiđro bằng 1,24 cũng là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

Hiệu độ âm điện càng mập thì độ phân cực càng mạnh.

3. Hiệu độ âm năng lượng điện và link ion

khi hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử tham gia link ≥1,7, nguyên tử có độ âm điện khủng (khả năng hút electron mạnh) đủ năng lực nhận hoàn toàn electron của nguyên tử link với nó để đổi thay ion âm, còn nguyên tử mất electron sẽ trở nên ion dương, có nghĩa là xảy ra sự tạo nên thành link ion.

Thí dụ: trong phân tử NaCl, hiệu độ âm năng lượng điện của Cl và Na là 3,16−0,93=2,23, link giữa Na và Cl là links ion.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Ngoại Ngữ, Trường Đại Học Ngoại Ngữ

trong phân tử MgO, hiệu độ âm điện của O và Mg là 3,44−1,31=2,13, link giữa O và Mg là links ion.