Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho iso-pentan công dụng với Cl2 theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo về tối đa chiếm được là

A.Bạn đang xem: đến isopentan tác dụng với cl2 theo tỉ trọng số mol 1 1 số thành phầm monoclo tối đa nhận được là

2

B.

Bạn đang xem: Cho isopentan tác dụng với cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

3

C. 4

D. 5


*

Đáp án C

Isopentan: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 → có 4 sản phẩm monoclo khớp ứng với 4 nguyên tử cacbon bên trên mạch chính

Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa nhận được là

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Cho neopentan chức năng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối đa thu được là

A. 1

B. 3

C. 5

D. 2

Cho isopentan chức năng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo về tối đa thu được là

A. 2.

B. 4

C. 3

D. 5

Cho 3-etyl-2-metylpentan chức năng với Cl 2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số dẫn xuất monoclo về tối đa chiếm được là

A. 3

B.4

C.7

D.5

Cho 3-etyl-2-metylpentan chức năng với Cl2 (chiếu sáng) theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số dẫn xuất monoclo buổi tối đa thu được là

A.3

B.4

C.7

D.5

Khi mang đến 2,3,4 – trimetylpentan công dụng với C l 2 (có chiếu sáng) theo tỉ lệ mol 1: 1 thì hoàn toàn có thể tạo thành tối đa từng nào dẫn xuất monoclo

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Khi mang đến 2,3,4 – trimetylpentan công dụng với Cl2 (có chiếu sáng) theo tỉ trọng mol 1: 1 thì hoàn toàn có thể tạo thành về tối đa từng nào dẫn xuất monoclo?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Cho những phát biểu sau:

2.Chỉ có 1 ankin chức năng với nước trong điều kiện thích họp sinh sản sản phẩm đó là anđehit.

3.Trong phản bội ứng nỗ lực của metan với khí clo theo tỉ trọng mol 1:1, sản phẩm sinh ra bao gồm một không nhiều etan.

4.Có 4 chất bao gồm cùng bí quyết phân tử C6H12 tính năng với HBr tỉ trọng 1:1 chế tạo ra một sản phẩm duy nhất.

5.Tất cả các ankan đều nhẹ hơn nước.

6.Tách nước từ một ancol mạch cacbon không phân nhánh thu được về tối đa 4 anken.

Số vạc biểu sai là:

A.4

B.1

C.2

D.3

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) mang lại 2,3-đimetylbutan công dụng với Cl2 (askt) theo tỉ lệ thành phần mol 1:1.

(2) bóc tách hai phân tử hiđro trường đoản cú phân tử isopentan.

(3) đến isopren tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 ở 40oC.

(4) tách bóc một phân tử H2O trường đoản cú phân tử pentan-3-ol.

(5) Thủy phân saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit vô cơ.

(6) Hiđro hóa hoàn toàn toàn tất cả hổn hợp anđehit acrylic cùng ancol anlylic.

(7) Hiđrat hóa trọn vẹn hỗn thích hợp but-1-en với but-2-en.

(8) Đề hiđrat hóa các thành phần hỗn hợp 2-metylpropan-2-ol cùng 2-metylpropan-1-ol.

Số trường hợp tạo thành hai sản phẩm là

A. 4

B. 5

C.

Xem thêm: Kpi Là Gì Wikipedia - Cách Tính Kpi Cho Nhân Viên

3

D. 6

Lớp 0 hóa học 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN