*Bạn đang xem: Cho phản ứng al + h2 so4 đặc

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12 đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 đồ dùng lí 11

Câu hỏi mang đến phản ứng: Al + H2­SO4 đăc ,nóng  → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số thăng bằng của phản nghịch ứng trên lần lượt là:

A 4, 9, 2, 3, 9B 1, 6, 1, 3, 6C 2, 6, 2, 3, 6 D 2, 6, 1, 3, 6 

Lời giải bỏ ra tiết:

Bước 1: xác minh số oxi hóa những chất trước cùng sau phản nghịch ứng

(mathop Allimits^0 + H_2mathop Slimits^ + 6 O_4 o mathop Al_2limits^ + 3 (SO_4)_3 + mathop Slimits^ + 4 O_2 + H_2O)

Bước 2,3: thăng bằng các quá trình khử với oxi hóa; để hệ số thích hợp vào hóa học khử, hóa học oxi hóa

(eginarray*20c2x\3xendarrayleft| eginarraylAl^0 o Al^ + 3 + 3e\S^ + 6 + 2e o S^ + 4endarray ight.)

Bước 3: Đặt hệ số những chất vào phương trình, kết thúc PTHH

(2mathop Allimits^0 + H_2mathop Slimits^ + 6 O_4 o mathop Al_2limits^ + 3 (SO_4)_3 + 3mathop Slimits^ + 4 O_2 + H_2O)

Kiểm tra tổng nguyên tử S mặt vế nên và để vào thông số H2SO4 bên vế trái

(2mathop Allimits^0 + 6H_2mathop Slimits^ + 6 O_4 o mathop Al_2limits^ + 3 (SO_4)_3 + 3mathop Slimits^ + 4 O_2 + 6H_2O)

→ Hệ số cân đối của bội phản ứng: 2,6,1,3,6

Đáp án D


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - coi ngay


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chính sách


Xem thêm: Tải Once There Were Lots Of Pandas In The Mountains Of Western China Đáp Án

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.