*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chọn câu sai khi nói về chuyển động tròn đều

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng trung ương (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) trong chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có mức giá trị gần tốt nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây gồm chiều dài (1m), con quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá cù hết một vòng là:


Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan liêu hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng chổ chính giữa của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trọng tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của hai đầu kim là:


Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) bên trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng trọng tâm của xe cộ là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên nhị đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), nhưng lại có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trung tâm của vật đó có độ lớn là:


Trên khía cạnh một chiếc đồng hồ đeo tay treo tường có kim giờ nhiều năm 15 cm, kim phút dài 20 cm. Lúc 12h nhì kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu nhì kim trên lại trùng nhau


Một điểm A vị trí vành tròn vận động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm thuộc trên nửa đường kính với điểm A hoạt động với tốc độ 10cm/s. Biết AB = 20 cm. Tính gia tốc hướng trung ương của nhị điểm A, B:


Hai điểm A với B ở trên thuộc một bán kính của một vô lăng sẽ quay đều, biện pháp nhau trăng tròn cm. Điểm A sống phía kế bên có tốc độ 0,6 m/s, còn điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A cho trục cù và tốc độ góc của điểm B lần lượt bởi bao nhiêu?
Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài Vội Vàng, Sơ Đồ Tư Duy Bài Vội Vàng Dễ Nhớ, Ngắn Nhất

Một cái tàu thủy neo tại một điểm trê tuyến phố xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu so với trục con quay của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe pháo quay gần như với vận tốc góc (2pi left( rad/s ight)). Bán kính của bánh xe pháo là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, vận tốc dài và tốc độ hướng trung ương của một điểm ở trong vành bên cạnh bánh xe. Lấy (pi ^2 = 10).