Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16

06. Sách Giô-suê

07. Sách Thủ Lãnh

08. Sách Rút

09. Sách Sa-mu-en 1

10. Sách Sa-mu-en 2

11. Sách những Vua 1

12. Sách những Vua 2

13. Sách Sử Biên 1

14. Sách Sử Biên 2

15. Sách Ét-ra

16. Sách Nơ-khe-mi-a

17. Sách Tô-bi-a

18. Sách Giu-đi-tha

19. Sách Ét-te

20. Sách Ma-ca-bê 1

21. Sách Ma-ca-bê 2


22. Sách Gióp

23. Sách Thánh Vịnh

24. Sách Châm Ngôn

25. Sách Giảng Viên

26. Sách Diễm Ca

27. Sách Khôn Ngoan

28. Sách Huấn Ca


29. Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Sách Ai Ca

32. Sách Ba-rúc

33. Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi
01. Tin tốt theo Thánh Mát-thêu

02. Tin mừng theo Thánh Mác-cô

03. Tin vui theo Thánh Lu-ca

04. Tin vui theo Thánh Gio-an

05. Sách Công Vụ Tông Đồ

06. Thư gởi tín hữu Rô-ma

07. Thư 1 nhờ cất hộ tín hữu Cô-rin-tô

08. Thư 2 gởi tín hữu Cô-rin-tô

09. Thư gửi tín hữu Ga-lát

10. Thư gởi tín hữu Ê-phê-xô

11. Thư giữ hộ tín hữu Phi-líp-phê

12. Thư gởi tín hữu Cô-lô-xê

13. Thư 1 giữ hộ tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

14. Thư 2 gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

15. Thư 1 giữ hộ ông Ti-mô-thê

16. Thư 2 nhờ cất hộ ông Ti-mô-thê

17. Thư giữ hộ ông Ti-tô

18. Thư giữ hộ ông Phi-lê-môn

19. Thư giữ hộ tín hữu Do-thái

20. Thư của Thánh Gia-cô-bê

21. Thư 1 của Thánh Phê-rô

22. Thư 2 của Thánh Phê-rô

23. Thư 1 của Thánh Gio-an

24. Thư 2 của Thánh Gio-an

25. Thư 3 của Thánh Gio-an

26. Thư của Thánh Giu-đa

27. Sách Khải Huyền


Bạn đang nghe audio tin tốt theo Thánh Mác-cô
%ARTIST% %ALBUM%
%INFO%
" data-tracklistscroll="false" data-jsfolder="https://magmareport.net/wp-content/plugins/wonderplugin-audio/engine/" style="position:relative;margin:0 auto;width:px;height:auto;">

Chương 3

Đức Giê-su chữa người bị bại tay (Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)

1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó gồm một tín đồ bị bại tay.2 chúng ta rình coi Đức Giê-su có chữa tín đồ ấy ngày sa-bát không, để cáo giác Người.3 Đức Giê-su bảo tín đồ bại tay: “Anh trỗi dậy, ra thân đây!”4 Rồi fan nói cùng với họ: “Ngày sa-bát, được phép có tác dụng điều lành tuyệt điều dữ, cứu vãn mạng người hay làm thịt đi?” mà lại họ làm cho thinh.5 Đức Giê-su khó chịu rảo ánh mắt họ, bi hùng khổ vì lòng chúng ta chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” tín đồ ấy giơ ra, với tay liền quay trở lại bình thường.6 ra khỏi đó, team Pha-ri-sêu mau chóng bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

Bạn đang xem: Chương 3

Dân chúng đi theo Đức Giê-su

7 Đức Giê-su thuộc với những môn đệ của tín đồ lánh về phía biển Hồ. Trường đoản cú miền Ga-li-lê, tín đồ ta đồng chí lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ bỏ Giê-ru-sa-lem, trường đoản cú xứ I-đu-mê, từ bỏ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận nhì thành Tia với Xi-đôn, bạn ta phe cánh lượt mang đến với Người, vày nghe biết phần nhiều gì tín đồ đã làm.9 người đã bảo những môn đệ dành sẵn cho tất cả những người một mẫu thuyền nhỏ, nhằm khỏi bị chỗ đông người chen lấn.10 trái thế, tín đồ đã trị lành nhiều dịch nhân, khiến ai ai gồm bệnh cũng đổ xô mang đến để sờ vào Người.11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân bạn và kêu lên: “Ông là bé Thiên Chúa!”12 Nhưng tín đồ cấm ngặt bọn chúng không được tiết lộ Người là ai.

Đức Giê-su ra đời Nhóm Mười nhì (Mt 10,1-4; Lc 6,12-16)

13 Rồi fan lên núi và gọi đến với người những kẻ fan muốn. Và những ông cho với Người.14 người lập team Mười Hai, để các ông ở với những người và để tín đồ sai các ông đi rao giảng,15 cùng với quyền trừ quỷ.16 bạn lập nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi tất cả ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, cùng ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người để tên mang đến hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-,18 rồi đến những ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích,19 cùng Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là bao gồm kẻ nộp Người.

Trình thuật

a) những thân nhân coi Đức Giê-su là mất trí

20 Người về lại quê hương và đám đông lại kéo đến, thành thử fan và các môn đệ ko sao ẩm thực được.21 Thân nhân của bạn hay tin ấy, ngay tức thì đi bắt Người, do họ nói rằng tín đồ đã mất trí.

b) những kinh sư coi Đức Giê-su là người bị quỷ ám

22 Còn các kinh sư từ bỏ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng tín đồ bị quỷ vương vãi Bê-en-dê-bun ám và bạn dựa cầm cố quỷ vương mà trừ quỷ.

Xem thêm: Tuổi Quý Mùi Hợp Với Tuổi Nào Nhất, Tuổi Quý Mùi Hợp Tuổi Nào Nhất Trong Tình Yêu

c) Đức Giê-su trả lời

24 bạn liền gọi họ đến, sử dụng dụ ngôn nhưng mà nói cùng với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước như thế nào tự phân chia rẽ, nước ấy bắt buộc bền;25 nhà nào tự phân chia rẽ, đơn vị ấy chẳng thể vững.26 Vậy Xa-tan mà phòng Xa-tan, Xa-tan mà lại tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng lại đã tận số.27 không có ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, còn nếu không trói tín đồ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28 “Tôi bảo thiệt anh em: những tội của con cháu loài người, tất cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng không ít đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 nhưng lại ai nói phạm cho Thánh Thần, thì chẳng chẳng lẽ được tha, mà còn mắc tội muôn đời”.30 Đó là vì họ sẽ nói “ông ấy bị thần ô uế ám.”

Ai bắt đầu thật là thân nhân của Đức Giê-su? (Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)

31 mẹ và đồng đội Đức Giê-su đến, đứng nghỉ ngơi ngoài, mang lại gọi tín đồ ra.32 thời gian ấy, đám đông vẫn ngồi chung quanh Người. Tất cả kẻ nói với người rằng: “Thưa Thầy, có người mẹ và anh em chị em Thầy ở không tính kia sẽ tìm Thầy!”33 Nhưng bạn đáp lại: “Ai là bà mẹ tôi? Ai là đồng đội tôi?”34 Rồi tín đồ rảo góc nhìn những kẻ ngồi thông thường quanh với nói: “Đây là chị em tôi, phía trên là bạn bè tôi.35 Ai thực hiện ý mong của Thiên Chúa, fan ấy là bạn bè chị em tôi, là mẹ tôi.”Chú giải tin mừng Mác-cô – Chương 3