Chuyển động thẳng chậm rãi dần đông đảo là hoạt động thẳng có vận tốc giảm gần như theo thời gian.
Bạn đang xem: Chuyển động thẳng chậm dần đều là

Chương I: vận động thẳng lờ đờ dần phần lớn (Bài 6)


1/ chuyển động thẳng chậm lại đều:

Một đoàn tàu đang vận động với gia tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga vận tốc vận động của tàu bớt dần theo bảng số liệu sau lựa chọn gốc thời gian t0 = 0 là thời điểm tàu bước đầu hãm phanh và có vận tốc v0 = 36km/h; chiều dương là chiều vận động của tàu

Trong khoảng thời hạn Δt1 = t1 – t0 = 2 – 0=2(s) độ giảm gia tốc là Δv1 = v1 – v0 = 18 – 36 =-18 km/h=5(m/s)

Trong khoảng thời hạn Δt2 = t2 – t1 = 4 – 2=2(s) độ giảm gia tốc là Δv2 = v2 – v1 = 0 – 18 =-18 km/h=-5(m/s)

Gia tốc hoạt động của vật trong số khoảng thời gian


a1=Δv1Δt1">a1=Δv1Δt1a1=Δv1Δt1=a2=Δv2Δt2">a2=Δv2Δt2a2=Δv2Δt2 = -5m/s2​

=> khi gia tốc giảm đều trong những khoảng thời hạn bằng nhau => vận tốc của đồ là không đổi


Đặc điểm của vận động thẳng chững dần đều

Quỹ đạo: là con đường thẳngVận tốc: giảm đều theo thời gianGia tốc: ko đổi

Biểu thức độ bự của gia tốc trong chuyển động thẳng lừ đừ dần hồ hết (chọn t0 = 0)


a=v−v0t−t0=v−v0t">a=v−v0t−t0=v−v0ta=v−v0t−t0=v−v0t​

Biểu thức véc tơ vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều


a→=v→−v0→t−t0=v→−v0→t=Δv→t">⃗a=⃗v−→v0t−t0=⃗v−→v0t=Δ⃗vta→=v→−v0→t−t0=v→−v0→t=Δv→t​

Xét hoạt động thẳng chậm chạp dần hồ hết của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ. tại thời điểm ban sơ t0 hóa học điểm có tốc độ v0→">→v0v0→

tại thời gian t hóa học điểm có gia tốc v→">⃗vv→

vì vận tốc giảm rất nhiều => v Δv=v – vo Δv→↑↓v→">Δ⃗v↑↓⃗vΔv→↑↓v→


Kết luận: Trong chuyển động thẳng chậm rì rì dần phần nhiều véc tơ gia tốc ngược chiều với véc tơ tốc độ => trong hệ quy chiếu đã chọn tốc độ a có mức giá trị đại số thuộc dấu với Δv

2/ Biểu thức tốc độ trong vận động thẳng chững lại đều


v=vo + a.t​

3/ Đồ thị vận tốc, thời hạn (v,t) của vận động thẳng chậm dần đều

4/ So sánh hoạt động thẳng chậm rãi dần mọi và chuyển động thẳng nhanh dần đều


Chuyển cồn thẳng nhanh dần hồ hết và chuyển động thẳng lờ đờ dần đều gọi tầm thường là chuyển động thẳng thay đổi đều.
chăm mục: triết lý Vật Lý Lớp 10

Thảo luận mang lại bài: Chương I: chuyển động thẳng chậm rì rì dần hầu hết (Bài 6)Tìm kiếm


search kiếm

Liên kết Website


Nhạc dân ca Nuoi trong quan lại Ho Cai luong


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 109 : Luyện Tập Chung, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 28, 29 Bài 109

Thư viện giáo án, giáo án năng lượng điện tử, Giáo án mẫu, bài xích giảng, Giáo trình chọn lọc, giáo án mầm non, giáo án đái học, Giáo án trung học, Giáo án đại...Vấn đề bản quyền, pr xin vui lòng tương tác E-mail: magmareport.net
gmail . Com