Home/ Môn học/Hóa học/Cân bằng PTHH sau :36. CnH2n + O2 ———– CO2 + H2O37. CnH2n+2 + O2 —- CO2 + H2O39. CnH2n-6 + O2 ——— CO2 + H2O


Bạn đang xem: O2 cnh2n

Cân bởi PTHH sau :36. CnH2n + O2 ———– CO2 + H2O37. CnH2n+2 + O2 —- CO2 + H2O39. CnH2n-6 + O2 ——— CO2 + H2O


Cân bằng PTHH sau :36. CnH2n + O2 ———– CO2 + H2O37. CnH2n+2 + O2 —- CO2 + H2O39. CnH2n-6 + O2 ——— CO2 + H2O


*

Đáp án:

36. $2C_nH_2n+3nO_2 o 2nCO_2+2nH_2O$

37. $2C_nH_2n+2+(3n+1)O_2 o 2nCO_2+(2n+2)H_2O$

38. $2C_nH_2n-6+ (3n-3)O_2 o 2nCO_2+ (2n-6)H_2O$

Giải thích các bước giải:

Cách cân bằng phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ C H O N,…

+ Thường cần thêm hệ số 2 vào hợp chất cất C H O N

+ thăng bằng C H N ngơi nghỉ vế phải

+ Tính tổng số nguyên tử O sau phản ứng, trừ đi số nguyên tử O trong hợp chất đem đốt (nếu có), phân chia đôi được hệ số của $O_2$
Xem thêm: Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Học Tập Và Làm Theo Bác Năm 2017, Please Wait

*

Em tham khảo nha:

(36),C_nH_2n + dfrac3n2O_2 o nCO_2 + nH_2O)

Ta có:

– Trong chất tham gia có n nguyên tử $C$ cần ta cân nặng bằng bằng phương pháp đặt hệ số n trước $CO_2$

– Trong hóa học tham gia bao gồm 2n nguyên tử $H$ nên ta cân nặng bằng bằng phương pháp đặt thông số n trước $H_2O$

– Ta thấy sau khoản thời gian đặt 2 hệ số cân bằng trên thì tất cả 3n nguyên tử $O$ ở các chất sản phẩm nên ta đặt thông số (dfrac3n2) trước $O_2$

(37),C_nH_2n + 2 + dfrac3n + 12O_2 o nCO_2 + n + 1H_2O)

Ta có:

– Trong hóa học tham gia tất cả n nguyên tử $C$ yêu cầu ta cân nặng bằng bằng cách đặt hệ số n trước $CO_2$

– Trong chất tham gia bao gồm 2n+2 nguyên tử $H$ bắt buộc ta cân bằng bằng cách đặt hệ số n+1 trước $H_2O$

– Ta thấy sau thời điểm đặt 2 hệ số thăng bằng trên thì tất cả 3n+1 nguyên tử $O$ ở các chất thành phầm nên ta đặt hệ số (dfrac3n+12) trước $O_2$

(38),C_nH_2n – 6 + dfrac3n – 32O_2 o nCO_2 + n – 3H_2O)

Ta có:

– Trong chất tham gia tất cả n nguyên tử $C$ yêu cầu ta cân bằng bằng phương pháp đặt hệ số n trước $CO_2$

– Trong hóa học tham gia bao gồm 2n-6 nguyên tử $H$ buộc phải ta cân bằng bằng phương pháp đặt hệ số n-3 trước $H_2O$

– Ta thấy sau khoản thời gian đặt 2 hệ số cân bằng trên thì gồm 3n-3 nguyên tử $O$ ở các chất thành phầm nên ta đặt hệ số (dfrac3n-32) trước $O_2$