Câu 211523: Có 4 dung dịch: natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều phải sở hữu nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng dần đều theo vật dụng tự nào trong các thứ từ sau

A.

Bạn đang xem: Có 4 dung dịch natri clorua rượu etylic

NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4  D. CH3COOH 2H5OH 2SO4.


Giải chi tiết:

C2H5OH chảy trong nước tuy nhiên không phân li ra ion ⟹ không có tác dụng dẫn điện.

CH3COOH là hóa học điện li yếu đuối ⟹ dẫn năng lượng điện yếu hơn so với 2 muối.

Xem thêm: Khối Lượng Riêng Của Hcl - Tính Khối Lượng Riêng Của Dd Hcl

Cùng độ đậm đặc 0,1 mol/l thì: NaCl → Na+ + Cl−; K2SO4 → 2K+ + SO42-

K2SO4 phân li ra những ion hơn cần dẫn điện khỏe mạnh hơn NaCl.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát