Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài 39 những nhân tố tác động đến sinh trưởng và phát triển ở động vật hoang dã (tiếp theo)


Bạn đang xem: Con đường thoát hơi nước chủ yếu là

A.Qua cành với khí khổng của lá

B.Qua thân, cành và lá

C.Qua thân, cành với lớp cutin mặt phẳng lá

D.Qua khí khổng với qua cutin


Sinh học hay sinh vật học (tiếng Anh: biology xuất phát điểm từ Hy Lạp với bios là sự sống cùng logos là môn học) là 1 trong môn khoa học phân tích về thế giới sinh vật. Nó là một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, tập trung phân tích các cá thể sống, mối quan hệ giữa bọn chúng với nhau và với môi trường. Nó diễn đạt những điểm lưu ý và thói quen của sinh đồ dùng (ví dụ: cấu trúc, chức năng, sự phân phát triển, môi trường sống), cách thức các thành viên và loài trường tồn (ví dụ: nguồn gốc, sự tiến hóa và phân bổ của chúng).

Lớp 11 - Năm máy hai ở cấp cho trung học tập phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc trưng nhất. Nghe những đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi đôi lúc thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy từ tin cùng tìm dần dần điều mà mình muốn là trong tương lai nhé!

*Xem thêm: Trong Mạch Điện Chiều Dòng Điện Và Chiều Dịch Chuyển, Chọn Câu Trả Lời

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hòa hợp mã bớt giáGiải Hóa học