Toán đái học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức diện tích

Nhờ đó, đang biết cách áp dụng vào bài tập xuất sắc hơn, để ngày càng học xuất sắc môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây của magmareport.net:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cùng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta mang chiều dài nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng cách lấy DT phân chia cạnh đang biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem độ lâu năm một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông vắn ta đem chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta mang độ dài một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: nếu như biết diện tích hình vuông, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhì cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ lâu năm hai đường chéo cánh chia mang đến 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình tam giác với 2 cạnh, ta tìm kiếm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta mang độ dài đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thang và độ nhiều năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi đem phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết diện tích hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Với hình nón thì mặt đường sinh bao gồm chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị giao động là 3,14r: chào bán kính dưới mặt đáy hình nón cùng bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt đáy hình nón. Bởi diện tích dưới đáy là hình trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: bán kính hình tròn trụ đáy.

Xem thêm: Phương Pháp Xét Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Lớp 10, Phương Pháp Xét Tính Đơn Điệu Của Hàm Số

h: là mặt đường cao hạ từ đỉnh xuống trọng điểm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
magmareport.net
601
Lượt tải: 12.984 Lượt xem: 538.203 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Toán đái học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản tải về Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA