Tiếp tục ở chuyên mục Toán học tập hôm nay, điện máy Sharp vn sẽ chia sẻ công thức tính góc giữa hai tuyến phố thẳng trong mặt phẳng và không khí kèm theo các dạng bài tập trường đoản cú cơ bạn dạng đến cải thiện có lời giải chi tiết để chúng ta cùng xem thêm nhé


Công thức tính góc giữa hai tuyến phố thẳng trong mặt phẳng

1. Tính theo vector chỉ phương

Góc thân 2 con đường thẳng bằng góc giữa 2 vector chỉ phương của 2 con đường thẳng đó.

Bạn đang xem: Công thức góc giữa 2 đường thẳng

*

Trong phương diện phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố đường thẳng d1, d2.

Gọi u1→ = (a1; b1),u2→ = (a2; b2) theo thứ tự là vec-tơ chỉ phương của d1, d2.

Khi đó, cos của góc giữa hai tuyến đường thẳng được xem theo công thức:

*

2. Tính theo vector pháp tuyến

Góc giữa 2 mặt đường thẳng trong mặt phẳng bởi góc giữa 2 vector pháp tuyến đường của 2 mặt đường thẳng đó.

Gọi n1→ = (A1; B1), n2→ = (A2; B2) lần lượt là vec-tơ pháp con đường của d1, d2

Khi đó, góc giữa hai tuyến phố thẳng này được tính theo công thức:

*

Công thức tính góc thân 2 đường thẳng trong ko gian

*

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường đường trực tiếp d1, d2.

Gọi u1→ = (a1; b1; c1), u2→ = (a2; b2; c2) theo thứ tự là vec-tơ chỉ phương của d1,d2.

Khi đó, cosin của góc giữa 2 con đường thẳng này được xem theo công thức:

*

Lưu ý: góc giữa 2 đường thẳng trong không khí không được tính bằng vector pháp đường như trong mặt phẳng.

Bài tập về góc giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác phần nhiều cạnh a, SA ⊥ (ABC) cùng SA = a√3. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm của AB cùng SC. Tính cosin góc giữa 2 mặt đường thẳng AN và CM.

*

*

Ví dụ 2: Tính góc thân 2 mặt đường thẳng (a): 3x + y – 2 = 0 cùng (b): 2x – y + 39 = 0.

*

Ví dụ 3: đến đường trực tiếp (a): x + y – 10 = 0 và đường thẳng (b): 2x + my + 99 = 0. Kiếm tìm m để góc giữa 2 mặt đường thẳng trên bởi 450.

*

Ví dụ 4: cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB=a; AD=a√2, SA⊥(ABCD) với SA=2a.a) Tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng BC với SD.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Jun Phạm Bao Nhiêu Tuổi, Jun Phạm Là Ai

b) điện thoại tư vấn I là trung điểm của CD. Tính cosin góc giữa 2 đường thẳng SB và AI.

*

*

Hy vọng cùng với những kỹ năng và kiến thức mà shop chúng tôi vừa share có thể giúp chúng ta biết cách tính góc giữa 2 con đường thẳng trong không gian và khía cạnh phẳng thuận lợi và chính xác nhé