Đường vội khúc bao gồm nhiều đoạn thẳng thành phần nối liền nhau và những đoạn trực tiếp đókhông thuộc nằm trên một mặt đường thẳng.

Bạn đang xem: Công thức tính độ dài đường gấp khúc

- Đọc tên mặt đường gấp khúc théo thứ tự các điểm nối tiếp.

2. Độ dài con đường gấp khúc

Độ dài mặt đường gấp khúc bởi tổng độ dài những đoạn thẳng thành phần.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD.

*

Hướng dẫn:

Độ dài con đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Ví dụ 2: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR.

*

Hướng dẫn:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Ví dụ 3: Tính độ dài mặt đường gấp khúc gồm độ dài những đoạn thẳng là 2dm cùng 34cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm.

Độ dài đường gấp khúc là: đôi mươi + 34 = 54 (cm)

Ví dụ 4: Tính độ dài mặt đường gấp khúc tất cả độ dài các đoạn trực tiếp là 1dm; 5cm; 9cm.

Hướng dẫn:

Đổi 1dm = 10cm.

Độ dài con đường gấp khúc là:

10 + 5 + 9 = 24 (cm)

Ví dụ 5: Đúng ghi Đ; không đúng ghi S:

*

a) Độ dài đường gấp khúc ABC lớn hơn độ dài đoạn thẳng AC(oxed)

b) Độ dài đường gấp khúc ABC nhỏ thêm hơn độ lâu năm đoạn trực tiếp AC(oxed)

Hướng dẫn:

a) Đ b) S

C. Bài bác tập tự luyện

Bài 1. Nối các điểm để được mặt đường gấp khúc gồm bố đoạn thẳng:

Cách 1: cách 2:

*
*

Bài 2.Tính độ dài đường gấp khúc gồm độ dài những đoạn thẳng là 1dm; 2cm; 3cm; 4cm.

Bài 3. Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD:

*

Bài 4.

Xem thêm: Bài Tập Đạo Hàm Toán Cao Cấp Có Lời Giải Đạo Hàm Riêng Và Vi Phân

Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR

*

Bài 5. Con ốc sên bò từ A đến E (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên nên bò phần đường dài từng nào đề-xi-mét ?

*

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 21trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên magmareport.net để hiểu bài tốt hơn.