Bài viết trình diễn rất cụ thể về bí quyết tổng vừa lòng lực theo nguyên tắc hình bình hành, bí quyết phân tích lực và cấn bởi lực.

Bạn đang xem: Công thức tính độ lớn của hợp lực


LỰC –TỔNG HỢP LỰC - CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM VÀ PHÂN TÍCH LỰC 

Chủ đề 1.1. LỰC –TỔNG HỢP LỰC

1. Lực: được màn trình diễn bằng một mũi tên (véc –tơ )

* gốc mũi tên là nơi đặt của lực.

* Phương và chiều về mũi tên là phương và chiều của lực.

* Độ dài của mũi tên bộc lộ độ béo của lực theo một tỷ lệ xích tuyệt nhất định. 

 2. Tổng phù hợp lực: 

là thay thế hai hay những lực tính năng đồng thời vào trong 1 vật vị một lực 

sao cho công dụng vẫn không nắm đổi.  

* Lực sửa chữa gọi là hòa hợp lực.  

* cách thức tìm thích hợp lực điện thoại tư vấn là tổng đúng theo lực. 

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP LỰC 

LOẠI 1: TỔNG HỢP hai LỰC 

- sử dụng quy tắc hình bình hành 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương cùng chiều 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương ngược chiều 

LOẠI 2: TỔNG HỢP 3 LỰC (overrightarrowF_1,overrightarrowF_2,overrightarrowF_3)

BƯỚC 1: lựa 2 cặp lực theo thứ tự ưu tiên cùng chiều hoặc ngược chiều or vuông góc tổng hợp chúng thành 1 

lực tổng hợp (overrightarrowF_12) 

BƯỚC 2: tiếp tục tổng hợp lực tổng hợp (overrightarrowF_12) trên với lực (overrightarrowF_3) còn lại tạo ra được lực tổng hợp cuối cùng (overrightarrowF) 

Phương pháp: theo phép tắc hình bình hành 

* (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1.F_2cosalpha )  

* (F_min=eginvmatrix F_1-F_2 endvmatrixleq Fleq F_1+F_2=F_max) 

*

Bài 1: mang đến 2 lực (F_1=6N;F_2=8N). Search độ béo hợp lực của (overrightarrowF) của (overrightarrowF_1) và (overrightarrowF_2); vẽ hình (overrightarrowF_1); (overrightarrowF_2) và trong số trường thích hợp góc kẹp giữa hai lực bằng:


a. (alpha =0^0) b. (alpha =180^0) c. (alpha =90^0) d. (alpha =120^0) e. (alpha =60^0) f. (alpha =30^0)

Bài 2: đến 3 lực đồng phẳng như hình vẽ, tìm độ béo của thích hợp lực F ; vẽ hình .

a. (F_1=1N;F_2=3N;F_3=5N)

b. (F_1=7N;F_2=4N;F_3=3N)

c. (F_1=F_2=F_3=sqrt3N); các góc đều bằng 1200 .

*

Bài 3: nhị lực (F_1=9N;F_2=4N) cùng chức năng vào một vật. đúng theo lực của 2 lực là :

A. 2N B. 4N C. 6N D. 15N

 Chủ đề 1.2. SỰ CÂN BẰNG LỰC (kiểm tra thường hỏi dạng này)

a. Các lực cân đối : là những lực khi tác dụng đồng thời vào trong 1 vật thì không gây ra vận tốc cho vật.

b. Điều kiện cân bằng của hóa học điểm :

BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

*

Bài 4: chất điểm chịu công dụng của 3 lực đồng phẳng cân bằng như hình vẽ. Tra cứu độ lớn của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=F_2=5N) b. (F_1=60N;F_2=80N) c. (F_1=F_2=21N) d. (F_1=F_2=sqrt3N)


ĐS:

a. (5sqrt2)N b. (20sqrt7)N c. 21N d. 3N 

*
 

Bài 5: chất điểm chịu tác dụng của 3 lực cân nặng bằng. Kiếm tìm độ phệ của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=1N;F_2=3N) b. (F_1=6N;F_2=8N)

c. (F_1=F_2=10N;alpha =120^0) d. (F_1=F_2=5sqrt3N;alpha =60^0)

*

Bài 6: a. Một chất điểm đứng im khi chịu tính năng đồng thời của 3 lực 3N; 4N với 5N. Search góc hợp vị 2 lực 3N cùng 4N.

b. Nhì lực có độ lớn cân nhau F1 = F2 = F; hợp lực của nhì lực cũng có độ lớn bởi F. Tìm góc hợp vày hai lực F1 với F2.

c. Một thứ chịu tác dụng của hai lực F1 = F2 = (sqrt3)N hợp với nhau một góc 600 . Search độ to của lực F3 (vẽ hình) nhằm tổng vừa lòng lực của 3 lực này bằng không.

Bài 7: bố lực 60N; 80N và 100N có tổng thích hợp lực bởi không.

a. Trường hợp lực 100N thôi không chức năng nữa thì hợp lực của hai lực còn sót lại là bao nhiêu?

b. Nếu lực 60N thôi không công dụng nữa thì phù hợp lực của nhị lực còn lại là bao nhiêu?


 Chủ đề 1.3. PHÂN TÍCH LỰC

Phân tích lực (Ngược với tổng hợp lực): là thay thế 1 lực bởi vì 2 hay nhiều lực chức năng đồng thời sao cho tính năng vẫn không cố kỉnh đổi.

Phương pháp phân tích một lực theo 2 phương đến trước

* trường đoản cú điểm mút B của kẻ 2 con đường thẳng lần lượt song song với

* 2 đường thẳng vừa kẻ bên trên cắt tạo thành hình bình hành 

 Các véc-tơ và biểu diễn các lực thành phần của theo 2 phương .

 

*

BÀI TẬP: SỰ CÂN BẰNG LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC – BÀI TOÁN LỰC CĂNG DÂY.

Bài toán : Treo đồ dùng có trọng tải (overrightarrowP) vào hai sợi dây như hình vẽ. Kiếm tìm lực căng dây (overrightarrowT_A) và (overrightarrowT_B).

Nhớ:

+ vật có khối lượng làm xuất hiện trọng lực p. Có gốc vecto đặt trên vật, hướng xuống

+ vật đè lên mặt sàn làm xuất hiện phản lực N gốc vecto đặt trên vật, hướng lên

+ vật tì lên tường sẽ xuất hiện phản lực có gốc vecto đặt trên vật, hướng ngược lại

+ vật treo vào dây làm xuất hiện lực căng dây T có gốc vecto đặt bên trên vật, hướng về điểm treo.


PP: (3 lực cân bằng)

BƯỚC 1: Xác định các lực tác dụng lên vật theo đúng phương và chiều của nó trên vật.

BƯỚC 2: Dịch chuyển các lực theo đúng phương chiều của các lực sang hệ trục Oxy sao để cho các lực đồng quy tại gốc tọa độ ( gốc các vecto lực đều nằm chung tại gốc tọa độ O và hướng các vecto lực như hướng trên vật )

BƯỚC 3: Phân tích những lực không vị trí trục tọa độ thành những thành phần theo phương của hai trục . Kết hợp với công thức lượng giác sin cos tan

BƯỚC 4: GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC

*

* Áp dụng đk cân bằng, ta có: (overrightarrowP+overrightarrowT_A+overrightarrowT_B=0) hay (overrightarrowP+overrightarrowT_A_x+overrightarrowT_A_y+overrightarrowT_B_x+overrightarrowT_B_y=0)

* Xét theo phương Ox, ta có: (-T_A.cosalpha +T_B.coseta =0)  (1)

* Xét theo phương Oy, ta có: (-P+T_Asinalpha +T_Bsineta =0) (2)

Giả (1) và (2).

Bài 1: Một đồ có trọng tải 60N được treo vào 2 sợi dây nằm cân đối như hình vẽ. Tìm kiếm lực căng của từng dây .

Xem thêm: Câu Hỏi Cấu Hình Ion Của Cl O Và Ion Clorua, Cấu Hình Electron Của Cl (Clo)


Biết dây AC ở ngang. ĐS: 69N ; 35N

Bài 2: Một đèn tín hiệu giao thông ở đại lộ có trọng lượng 100N được treo vào trung điểm của dây AB.

Bỏ qua trọng lượng của dây, tính trương lực dây vào 2 trường hợp:

a. B.

ĐS: 100N ; 59N

Bài 3: Một đèn tín hiệu giao thông ở quốc lộ có trọng

lượng 120N được treo vào trung điểm của dây

AB nhiều năm 8m làm dây thòng xuống 0,5m. Bỏ qua trọng lượng của dây, tính trương lực dây. ĐS: 242N

Bài 4: Một đồ dùng có trọng tải 80N đặt lên mặt phẳng nghiêng 1 góc 30O đối với phương ngang. Phân tích trọng tải của đồ theo hai phương : phương song song với mặt phẳng nghiêng và phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng.

ĐS: 40N ; N 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn đồ vật lý lớp 10 - xem ngay