Lực hạt nhân làlựchútrấtmạnhgiữa cácnuclôntạo nên hạt nhân bền vững.Lực phân tử nhân có cách gọi khác làlực thúc đẩy mạnh.

Bạn đang xem: Công thức tính năng lượng liên kết riêng

2. Đặc điểm của lực hạt nhân

Lực hạt nhân không tồn tại cùng bản chấtvới lực thu hút và lực tĩnh điện.Xét trường thích hợp hai prôtôn:Độ lớn của lực phân tử nhân rất lớn so cùng với độ béo của lực cuốn hút và lực tĩnh điện nếu 2 prôtôn biện pháp nhau một khoảng nhỏ hơn 10- 15m.Lực phân tử nhân luôn luôn là lực hút. Lực lôi cuốn cũng luôn luôn là lực hút. Lực tĩnh điện rất có thể là lực hút, có thể là lực đẩy.Lực hạt nhân chỉ có tác dụngkhi khoảng cách giữa 2 nuclônnhỏ hơnđường kính phân tử nhân (r - 15m)Độ lớn của lực phân tử nhân bớt nhanhkhi khoảng cách giữa nhị nuclôn to hơn 10- 15m.Độ khủng của lực cuốn hút và lực tĩnh điệngiảm tỉ lệ với bình phương khoảng tầm cách.

II. Năng lượng liên kết của phân tử nhân

1. Độ hụt khối của hạt nhân

Khối lươngj nghỉ của một phân tử nhânluôn bé dại hơntổng cân nặng nghỉ của các nuclôn chế tạo thành phân tử nhân đó. Độ chênh lệch cân nặng này được gọi là độ hụt khối của hạt nhân.

2. Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân

Xét hạt nhân

*

Gọi

m là khối lượng nghỉ của phân tử nhân X (tính theo đơn vị chức năng u)mplà trọng lượng nghỉ của prôtôn (mp= 1,00728u)mnlà cân nặng nghỉ của nơtrôn (mn= 1,00866u)N = A - Z là số nơtrôn của phân tử nhân X vẫn xét.

Độ hụt khối của phân tử nhân là

*

Trong đó

*
là tổng trọng lượng của những nuclôn tạo thành thành phân tử nhân

Chú ý:

Các hạt sơ cấp cho riêng rẽ nhưprôtôn,nơtrôn,electrôncó độ hụt khối bởi 0.

3. Tích điện liên kết của phân tử nhân

Theo Anh-x-tanh:Mỗi khi khối lượng nghỉ của một vật giảm sút thì có một tích điện tỏa ra.Năng lượng tỏa ra tương ứng với độ hụt khốicủa hạt nhân call lànăng lượng liên kếtcủa phân tử nhân.Sở dĩ ta gọi tích điện này là tích điện liên kết là vì ao ước phá vỡ lẽ một phân tử nhân X ta phải hỗ trợ một năng lượng đúng bằng năng lượng mà hệ những hạt vẫn tỏa ra khi hạt nhân được tạo thành thành.

Công thức tính tích điện liên kết của hạt nhân

*

*

Thay

*
vào cách làm này, ta được:

*

Chú ý:

Các phân tử sơ cấp riêng rẽ nhưprôtôn,nơtrôn,electrôncó tích điện liên kết bởi 0.

4. Năng lượng liên kết riêng biệt của phân tử nhân

a) năng lượng liên kết riêngcủa phân tử nhân là tích điện liên kết tính cho 1 nuclôn.

b) Công thức

*

c) Đơn vị:

Năng lượng link riêng có đơn vị chức năng làMeV/nuclôn. Vào một vài ngôi trường hợp, mang lại giản tiện, fan ta rất có thể ghi đơn vị chức năng của năng lượng liên kết riêng rẽ làMeV.

d) Ý nghĩa về độ béo của năng lượng liên kết riêng

Ngoại trừ các hạt sơ cung cấp riêng rẽ (như prô tôn, nơ trôn, êlectrôn) phân tử nhân làm sao cónăng lượng links riêng càng lớnthìcàng bền.Những phân tử nhân chính giữa bảng tuần hoànnói tầm thường có năng lượng liên kết riêng to hơn so với năng lượng liên kết riêng của những hạt nhân sinh hoạt đầu và cuối bảng tuần hoàn nênbền hơn.

Xem thêm: Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận Phân Tích Và So Sánh

Những phân tử nhân gồm số khối A từ 50 mang lại 95có tích điện liên kết riêng lớn số 1 (khoảng8,8 MeV/nuclôn) là hầu như hạt nhânbền vững vàng nhất.

*