Quy tắc : ao ước trừ một phân số cho 1 phân số, ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số

trừ.

Bạn đang xem: Cộng trừ phân số lớp 6

*

Nhận xét : Phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cùng (phân số).

B. CÁC DẠNG BÀI

Dạng 1. TÌM SỐ ĐỐI CỦA MỘT SỐ mang đến TRƯỚC

Phương pháp giải

Để tìm kiếm số đối của một số khác 0 , ta chỉ việc đổi vệt của nó.

Chú ý:

Số đối của 0 là 0.

Ví dụ 1.

Tìm số đối của các số sau:

2/3 ; -7 ; -3/5 ; 4/-7 ; 6/11 ; 0 ; 112.

Trả lời

Các số yêu cầu tìm theo vật dụng tự là:

-2/3 ; 7 ; 3/5 ; 4/7 ; -6/11 ; 0 ; -112.

Ví dụ 2. 

Điền số thích hợp vào ô trống:

So sánh dòng 1 và chiếc 3, em nói theo cách khác gì về ” sốđối của số đối của một số”?

*

Giải

So sánh loại 1 và loại 3 ta thấy: -3/4 = -3/4 ; 4/5 = 4/5 ; -7/11 = -7/11 ; 0=0

Ta hoàn toàn có thể nói: số đối của số đối của một số trong những là chính số đó. Ta có:

*

Dạng 2. TRỪ MỘT PHÂN SỐ mang lại MỘT PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc thực hiện phép trừ phân số : a/b – c/d = a/b + (-c/d)

Ví dụ 3.

Tính:

*

*

Đáp số:

*

Dạng 3. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT trong MỘT TỔNG , MỘT HIỆU

Phương pháp giải

Cần chú ý quan hệ giữa những số hạng vào một tổng, một hiệu :

Một số hạng bởi tổng trừ đi số hạng tê ;Số bị trừ bởi hiệu cộng với số trừ;Số trừ bằng số bị trừ trừ đi hiệu.

Ví dụ 4.

Tìm x, biết:

*

Giải

*

*

*

*

Ví dụ 5.

Điền số phù hợp vào nơi trống:

a) một nửa + … = -2/3 b) -1/4 + … = 2/5

c) 1/4 – … = 1/20 d) -8/13 – … = 0.

Đáp số:

a) -3/4 b) 11/15 c) 1 tháng 5 d) 8/13

Ví dụ 6.

Hoàn thành phép tính:

a) 7/9 – …/3 = 1/9 b) 1/… – -2/15 = 7/15

c) -11/14 – -4/… = -3/14 d) …/21 – 2/3 = 5/21

Đáp số:

a) 7/9 – 2/3 = 1/9 b) 1/3 – -2/15 = 7/15

c) -11/14 – -4/7 = -3/14 d) 19/21 – 2/3 = 5/21

Dạng 4. BÀI TOÁN DẪN ĐẾN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Căn cứ vào đề bài, lập các phép cộng, phép trừ phân số yêu thích hợp.

Ví dụ 7.

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài là 3 phần tư km, chiều rộng là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất ( bởi ki-lô-mét).

b) Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng từng nào ki-lô-mét?

Giải

a) Nửa chu vi của khu đất là:

3/4 + 5/8 = 11/8 (km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng lớn là:

3/4 – 5/8 = 1/8 (km)

Ví dụ 8.

Buổi về tối (từ 19 giờ mang đến 21 tiếng 30 phút). Tỉnh bình định dành 1/4

giờ nhằm rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để triển khai bài tập.

Thời gian còn lại, tỉnh bình định dành để xem lịch trình phim

truyện truyền hình kéo dãn trong 45 phút.

Hỏi Bình gồm đủ thời hạn để xem không còn phim ko ?

Giải

Thời gian trời tối của Bình là :

21h30ph – 19h = 2h30ph = 5/2 h.

Thời gian cọ bát, quét nhà với làm bài bác tập dự định là :

1/4 + 1/6 + 1 = 17/12 (h).

Thời gian còn lại là:

5/2 – 17/12 = 13/12 (h)

45 phút = ba phần tư giờ . Ta có: 13/12 > 3 phần tư nên Bình còn thừa thời hạn để xem không còn phim.

Dạng 5. THỰC HIỆN MỘT DÃY TÍNH CỘNG VÀ TÍNH TRỪ PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Ta thường thực hiện các bước sau :

Viết phân số có chủng loại âm thành phân số bởi nó và gồm mẫu dương;Thay phép trừ bởi phép cùng vói sô đối ;Quy đồng mẫu những phân sô rồi tiến hành phép cộng các tử;Rút gọn gàng kết quả.

Tùy theo điểm lưu ý của các phân số, rất có thể áp dụng các tính chất của phép cộng phân số để

việc tính toán được dễ dàng và thuận lợi.

Ví dụ 9.

Tính:

*

Điền số phù hợp vào địa điểm trống để hoàn thành phép tính:

*

*

Giải:

*

*

Ví dụ 10.

Tính

*

 Đáp số

*

Ví dụ 11.

Tính:

*

Giải

Dạng khác.

(Bài 61 tr. 33 SGK)

Trong nhị câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của hai phân số là 1 phân sốcó tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng

các mẫu.

Câu trang bị hai : Tổng của hai phân số thuộc mẫu là 1 trong những phân số bao gồm cùng chủng loại đó và bao gồm tử bằng

tổng các tử.

a) Câu như thế nào là câu đúng ?

b) Theo chủng loại của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của nhì phân số thuộc mẫu.

Trả lời

a) Câu đồ vật hai là câu đúng.

Xem thêm: Tsp Là Gì? Tbsp Là Gì? Cách Đổi Đơn Vị Đo Lường Này? Cách Quy Đổi Đơn Vị Đo Lường Tsp

b) Hiệu của hai phân số thuộc mẫu là một trong phân số tất cả cùng chủng loại đó và tất cả tử bởi hiệu những tử.