Cho nhị vectơ $overrightarrow a $ với $overrightarrow b $. đem một điểm A tuỳ ý, vẽ $overrightarrow AB = overrightarrow a $ cùng $overrightarrow BC = overrightarrow b $. Vectơ $overrightarrow AC $ được điện thoại tư vấn là tổng của hai vectơ$overrightarrow a $ cùng $overrightarrow b $. Ta kí hiệu tổng của hai vectơ$overrightarrow a $ và $overrightarrow b $ là $overrightarrow a + overrightarrow b $. Vậy $overrightarrow AC = overrightarrow a + overrightarrow b $.

Bạn đang xem: Cộng vecto

Phép toán tìm kiếm tổng của hai vectơ còn gọi là phép cùng vectơ.

*

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì$overrightarrow AB + overrightarrow AD = overrightarrow AC $.

*

3. Tính chất của phép cộng những vectơ

Với bố vectơ $overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c $ tùy ý ta có:

$overrightarrow a + overrightarrow b = overrightarrow b + overrightarrow a $(tính chất giao hoán);

$left( overrightarrow a + overrightarrow b ight) + overrightarrow c = overrightarrow a + left( overrightarrow b + overrightarrow c ight)$(tính chất kết hợp);

$overrightarrow a + overrightarrow 0 = overrightarrow 0 + overrightarrow a $(tính chất của vectơ - không).

*

4. Hiệu của hai vectơ

a) Vectơ đối

Cho vectơ $overrightarrow a $. Vectơ bao gồm cùng độ dài với ngược phía với $overrightarrow a $ được gọi là vectơ đối của vectơ $overrightarrow a $, kí hiệu là $ - overrightarrow a $.

Mỗi vectơ đều sở hữu vectơ đối, chẳng hạn vectơ đối của $overrightarrow AB $ là $overrightarrow BA $, nghĩa là$ - overrightarrow AB = overrightarrow BA $.

Đặc biệt, vectơ đối của vectơ $overrightarrow 0 $ là vectơ $overrightarrow 0 $.

b) Định nghĩa hiệu của nhì vectơ

Cho hai vectơ $overrightarrow a $ và $overrightarrow b $. Ta điện thoại tư vấn hiệu của nhị vectơ$overrightarrow a $ và $overrightarrow b $là vectơ $overrightarrow a + left( - overrightarrow b ight)$, kí hiệu $overrightarrow a - overrightarrow b $.

Như vậy

$overrightarrow a - overrightarrow b = overrightarrow a + left( - overrightarrow b ight)$

Từ tư tưởng hiệu của nhị vectơ, suy ra

Với tía điểm O, A, B tuỳ ý ta gồm $overrightarrow AB = overrightarrow OB - overrightarrow OA $.

*

Chú ý.

1) Phép toán tìm kiếm hiệu của nhị vectơ có cách gọi khác là phép trừ vectơ.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Bài Trường Từ Vựng, Soạn Văn Bài: Trường Từ Vựng

2) Với cha điểm tùy ý A, B, C ta luôn luôn có :

$overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AC $(quy tắc tía điểm) ;

$overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB $(quy tắc trừ).