Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Cool là gì

*
*
*

cool
*

cool /ku:l/ tính từ mát mẻ, mát; khá lạnh, nguộiit"s getting cool: trời trở mátto leave one"s soup lớn get cool: để xúp nguội bớt trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnhto keep cool; to keep a cool head: giữ bình tĩnh, điềm tĩnh lãn đạm, nhạt nhẽo, cúng ơ, ko sốt sắng, không nhiệt tình, ko mặn mà, ko đằm thắmto be cool toward someone: hờ hững với aito give someone a cool reception: tiếp đãi ai nhạt nhẽo trơ tráo, khía cạnh dạn mày dày, băn khoăn xấu hổ, do dự ngượngI call that cool!: tớ cho gắng là khía cạnh dạn ngươi dàya cool hand (card, customer, fish): thằng phụ thân trơ tráo, thằng cha không biết xấu hổ (thông tục) tròn, gọn (một số tiền)it cost me a cool thousand: tớ đề nghị giả đứt đi tròn một ngàn đồngas cool as a cucumber bình tĩnh, không hề nao núng danh từ khí mátthe cool of the evening: khí đuối buổi chiều chỗ mát mẻ đụng từ làm mát, có tác dụng nguội, trở mát, nguội đi làm cho mát, làm giảm (nhiệt tình...); nguôi đito cool one"s anger: nguôi giậnto cool one"s enthusian: giảm nhiệt tìnhto cool down nguôi đi, yên tâm lạito cool off nguội lạnh lẽo đi, giảm sút (nhiệt tình)to cool one"s heels (xem) heel
làm lạnhcool down: có tác dụng lạnh xuốnglàm mátlàm nguộilàm nguội lạilạnhcool air: bầu không khí lạnhcool atmosphere: không khí môi trường thiên nhiên lạnhcool atmosphere: atmosphe lạnhcool atmosphere: atmosphere lạnhcool atmosphere: không gian lạnhcool brine: nước muối bột lạnhcool chamber: buồng lạnhcool condensing water: nước bình ngưng lạnhcool down: lạnh dầncool down: làm cho lạnh xuốngcool down: xả lạnhcool fluid: hóa học lỏng lạnhcool gas: khí lạnhcool solution: hỗn hợp lạnhcool storage: bảo quản lạnhcool surface: diện tích lạnhcool surface: mặt phẳng lạnhcool temperature: nhiệt độ lạnhcool temperature display: tủ trưng bày ánh nắng mặt trời lạnhcool vapour: hơi lạnhcool water: nước lạnhkeep cool: bảo quản lạnhkeep cool: giữ lạnhnguộicool down: nguội đicool down: nguội dầncool operation: sự gia công nguộimátcool đoạn clip Clipsnhững đoạn đoạn clip tuyệt vờicool cokecốc trường đoản cú thanlàm lạnhlàm nguộiturbine milk cool: thiết bị có tác dụng nguội sữa phong cách tuyếc-bincool chamberbuồng lạnhcool chamberkho đông lạnhcool fermentationsự lên men lạnhcool housemáy ướpcool housephòng ướpkeep coolgiữ nhoáng mátkeep in cool placeđể nơi mát o lạnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cool, coolness, cool, coolly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cool, coolness, cool, coolly


*

*

*

cool

Từ điển Collocation

cool adj.

1 fairly cold

VERBS be, feel, look The forest looked cool và shady. | become, get It will probably get cool later, so bring a coat. | keep sth Try khổng lồ keep the drinks cool.

ADV. very | fairly, quite, rather | beautifully, blissfully, deliciously, pleasantly, refreshingly, wonderfully The temple was light, spacious & blissfully cool.

2 calm

VERBS appear, be, look | keep, remain, stay She managed lớn stay cool during the meeting. | act, play it (informal) He forced himself to lớn count to lớn ten and act cool. For once I felt uncertain about my real feelings. I decided to lớn play it cool.

ADV. very | completely | pretty | professionally Professionally cool, she went back khổng lồ her patient.

PHRASES cool, calm and collected He did his best lớn appear cool, calm and collected.

3 not friendly/enthusiastic

VERBS appear, be, sound | remain

ADV. distinctly, very | rather, somewhat

PREP. about She was distinctly cool about their plans. | towards He was cool towards me.

Từ điển WordNet


n.

the quality of being at a refreshingly low temperature

the cool of early morning

v.

adj.

neither warm nor very cold; giving relief from heat

a cool autumn day

a cool room

cool summer dresses

cool drinks

a cool breeze

(color) inducing the impression of coolness; used especially of greens và blues và violets

cool greens and blues & violets

psychologically cool and unenthusiastic; unfriendly or unresponsive or showing dislike

relations were cool & polite

a cool reception

cool to the idea of higher taxes

(used of a number or sum) without exaggeration or qualification

a cool million bucks

fashionable & attractive at the time; often skilled or socially adept

he"s a cool dude

that"s cool

Mary"s dress is really cool

it"s not cool khổng lồ arrive at a tiệc ngọt too early
Xem thêm: Top 20 Set Bd Là Gì Trên Facebook Mới Nhất 2022, Ý Nghĩa Của Từ Bd

English Slang Dictionary

okay as in "good" or "good idea"

English Idioms Dictionary

fine, sophisticated, hip, groovy, neat, together, way cool, with it """Do you know any cool guys?"" ""Yes. There"s one in my class. Would you like to meet him?"""

File Extension Dictionary

QB - Text Analyzer Archive (Sierra Vista Software)

English Synonym and Antonym Dictionary

cools|cooled|cooling|cooler|coolestsyn.: calm chilly fresh agitated excited warm