Cập nhật:

Kimbun à,mình chỉ thăc măc giải pháp phân tich sin6x giỏi cos 6x nhưng mà thôi,cám ơn ban nha
Bạn đang xem: Giải y=cos6x

*

Ẩn danh Verified answer

cos6x = cos^2(3x) - sin^2(3x) = (cos3x -sin 3x)(cos3x+sin3x)

=(4cos^3 x -3cosx -3sinx +4sin^3 x)(4cos^3 x -3cosx +3sinx -4sin^3 x)

= <4(cos^3 x +sin^3 x) -3(cosx+sinx)>. <4(cos^3 x -sin^3 x) -3(cosx-sinx)>

=(cosx+sinx)<4(cos^2 x -cosxsinx +sin^2 x)-3>(cosx-sinx)<4(cos^2 x +cosxsinx +sin^2 x)-3>

=(cos^2 x -sin^2 x) (1-4cosxsinx)(1+4cosxsinx)

=cos2x (1 -16cos^2 x sin^2 x)

=cos2x(1 -4.2sinxcosx .2sinxcosx)

=cos2x (1-4sin^2 2x)

sin6x= 2sin3xcos3x= 2(3sinx -4sin^3 x)(4cos^3 x -3cosx)

=2sinx(3-4sin^2 x)cosx(4cos^2 x - 3)

=sin2x(4-4sin^2 x -1)(4cos^2 x -4 +1)

=sin2x<4(1-sin^2 x)-1><4(cos^2 x -1) +1>

=sin2x(4cos^2 -1)(1-4sin^2 x)

=sin2x( 4cos^2 x -1 -16sin^2 x cos^2 x +4sin^2 x)

=sin2x<4(cos^2 x +sin^2 x) -4.2sinxcox.2sinxcosx -1>

=sin2x(3 -4sin^2 2x)

chúc chúng ta học tốt :D


6 votes Thanks 6
*

Hà nhỏ Nhắn

sin6x = sin2.3.x = 2sin3xcos3x = 2(3sinx-4sin^3x)(4cos3x-3cos^3x)=2sinxcosx(3-4sin^2x)(4-3cos^2x)

=sin2x(3-4sin^2x)<4-3(1-sin^2x)>

=sin2x(3-4sin^2x)<1+3sin^2x)>

phân tích típ nha bạn

cos6x làm cho tương tự


2 votes Thanks 2
*

Kimbum

(Sin^2 x)^3+(cos^2x)3 =(sin^2 x+cos^2 x)^3-3sin^2x.cos^3 x. (sin^2 x+cos^2 x)

=1-3sin^2 x.cos^3 x


1 votes Thanks 1
More Questions From This User See All
*

John 3:16May 2021 | 0 trả lời
How bởi angels travel? trả lời
*

khi toi 16May 2021 | 0 vấn đáp
cho minh hoi van de ni nhe^^!? trả lời
Câu hỏi đề xuất
xuong rongMay 2021 | 0 trả lời
lap pt duong tron tiep xuc voi 2 truc ox va oy va tiep xuc ngoai voi duong tron xbinh +ybinh-12x-4y+36?
AnonymousMay 2021 | 0 trả lời
Vi sao Zn3P2 lam thuoc chuot thi meo an chuot meo chet,nguoi an meo nguoi chet ?
hukhongkMay 2021 | 0 trả lời
HOCH2CHO + NaOH ra gi?
MihoMay 2021 | 0 trả lời
CH4-->C2H2-->Vinylclorua-->PVC?
MihoMay 2021 | 0 vấn đáp
CH4-->C2H2-->C2H4-->C2H5Cl-->C2H5ONa-->C2H5OH-->CH3CHO-->CH3COOH?
MyMay 2021 | 0 vấn đáp
cac ban mang đến minh website choi trò chơi thoi trang va don dep trang tri phong nha.cam on nhieu?
duy khaiMay 2021 | 0 vấn đáp
xin hoi huyet chan don trong vo lam thu phi lam sao minh teo duoc?
batcanMay 2021 | 0 trả lời
nguyen đam mê cua 1/dx voi 1/dx dat an phu the nao nhi?
AnonymousMay 2021 | 0 vấn đáp
pp nhan biet cac chat lúc sao CH4,C2H4,C2H2,C6H6,CO2,O2?
dinhnhat84May 2021 | 0 trả lời
cho minh hoi truong dẻo hoc hoa sen hoc phi trung binh khoang bao nhieu vay cac ban?
×Report "Lương giác 10:tính sin6x ,cos6x bởi côn g thưc nhân đôi?"
Your name
Email
Description
CloseSend

Helpful Links

Giới thiệu về bọn chúng tôiChính sách Bảo mậtĐiều khoản Sử dụngBản quyềnLiên hệ


Xem thêm: 3 Mẫu Dàn Ý Phân Tích Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10, Dàn Ý Phân Tích Đoạn 1 Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10

Helpful Social

Get monthly updatesSubmit