1. Công thức lượng giác cơ bản

*

2. Công thức cộng lượng giác

*

Mẹo nhớ bí quyết cộng: Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin lốt trừ. Chảy thì rã nọ tung kia phân tách cho mẫu tiên phong hàng đầu trừ tung tan.

Bạn đang xem: Ct lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung link trên mặt đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, rã hơn yếu π

*

 Cung hơn hèn π / 2

Bạn sẽ xem: bí quyết lượng giác lớp 11


cos(π/2 + x) = – sinx sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a

cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1

hoặc cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Phương pháp hạ bậc

Thực ra những công thức này đều được biến hóa ra từ bí quyết lượng giác cơ bản, ví dụ như như: sin2a=1 – cos2a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

*

6. Công thức biến tổng thành tích

Mẹo nhớ: cos cùng cos bằng 2 cos cos, cos trừ cos bởi trừ 2 sin sin; sin cùng sin bằng 2 sin cos, sin trừ sin bằng 2 cos sin.

*

7. Công thức biến đổi tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản:

*

 Phương trình lượng giác vào trường hợp đặc biệt:

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z) sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z) sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z) cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z) cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z) cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Bảng báo giá trị lượng giác một số góc sệt biệt

*

11. Cách làm lượng giác ngã sung

*

 13. Hàm vị giác ngược

*

14.

Xem thêm: Tích Phân Của Lnx - Tính Nguyên Hàm Của Lnx Dx Bằng

Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*

Đăng bởi: Đại học tập Đông Đô